CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Bodem en ondergrond in omgevingsbeleid

23-02-2020

De grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving raken het beleid op het gebied van bodem en ondergrond.

Om die reden zijn VNG en Deltares het project “Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies” (BOGO) gestart. Het is niet de standaard om bodem en ondergrond mee te nemen in ruimtelijk beleid terwijl deze beleidsvorming de fysieke leefomgeving wel raakt. En dus een plek in de omgevingsvisie zou moeten krijgen.

In het kader van dit project hebben VNG en Deltares met zo’n 100 ge├»nteresseerde gemeenten de relatie gelegd tussen maatschappelijke opgaven en de gevolgen daarvan voor de ondergrond. Zo is er een beeld geschetst van de opgave die daar ligt. Beter vooraf plannen is daarbij van belang. Ook zullen er bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden. De aanpak zoals is ontwikkeld in het project BOGO gaat niet de diepte in, maar zet een beweging in gang.

Bekijk hier het document.

Scroll naar boven