Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Voortgang samen stad maken: online participatie en wijkplatforms actief in bijna alle wijken

30-12-2020

In de tweede Voortgangsrapportage van het programma Samen stad maken wordt teruggeblikt op ontwikkelingen rond participatie in Utrecht in het afgelopen half jaar.

De ontwikkelingen rond online participatie in de stad nemen toe, in bijna alle wijken zijn wijkplatforms actief en er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan om initiatieven vanuit de stad te ondersteunen. Het bereiken van verschillende Utrechters blijft een belangrijk doel, ook in deze tijd waarin dat door coronamaatregelen niet makkelijk is.De kennis en ervaringen met online participatie en bijhorende tools groeien zowel in de stad als binnen de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd kent uitsluitend online participatie ook beperkingen, waardoor projecten soms vertragen.
 

Bereik van diverse groep Utrechters

De afgelopen tijd zijn bij de ontwikkeling van nieuw stedelijk aanmeldbeleid voor het basisonderwijs, de ontwikkeling van de Utrechtse Antidiscriminatie Agenda en het project Overvecht-Noord aardgasvrij zoveel mogelijk Utrechters actief betrokken. Ook inwoners die niet vanzelf aansluiting vinden bij gemeentelijke participatietrajecten. Daarbij is het online geven van ideeën en meningen zoveel mogelijk gefaciliteerd, bijvoorbeeld door het platform denkmee.utrecht.nl. Bij de pilot Noordwest Begroot zijn voor het eerst buurtbudgetten online verdeeld, waarbij verschillende mensen met wie de gemeente nog niet eerder contact had  een plan hebben ingediend. Daarnaast wordt ingezet op het zo actief mogelijk betrekken van jongeren door bij hun leefwereld aan te sluiten.


Wijkplatforms

De wijkplatforms, die in bijna alle wijken actief zijn, vervullen een belangrijke netwerkfunctie in de stad. Door bijvoorbeeld te luisteren naar wat er in de omgeving speelt, vragen en ideeën bij elkaar te brengen en mensen aan elkaar te verbinden. Dankzij de inzet van betrokken Utrechters gaan deze ontwikkelingen door.
 

Initiatief

Op het gebied van ondersteunen van inwoners bij initiatieven zijn verschillende nieuwe samenwerkingen gestart in de stad met partijen die initiatiefnemers verder kunnen helpen met kennis en financiële mogelijkheden.

In oktober hield CROW Levende Stad een bijeenkomst over digitale burgerparticipatie. Partners van CROW Levende Stad kunnen deze terugvinden onder 'groepen' bij 'Video's en webinars'.
 

Scroll naar boven