Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennis over toegankelijkheid gebundeld in portal

07-12-2020

CROW heeft de kennis over een toegankelijke openbare ruimte gebundeld in de Kennisportal Toegankelijkheid. Je vindt er verwijzingen naar normen en richtlijnen, instrumenten, uitvoering en detaillering, en best practices op het gebied van verkeer en vervoer en openbare ruimte.

Toegankelijkheid van de openbare ruimte is belangrijk om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de ruim 2 miljoen mensen met een beperking, maar voor iedereen. Nederland heeft dit in 2016 bevestigd met de ratificatie van het VN-verdrag ‘Rechten voor mensen met een beperking’.
 
Sleutelwoorden voor verbetering van toegankelijkheid zijn een ‘integrale aanpak’ en ‘samenwerken’. Daarbij speelt kennis een belangrijke rol. Door het bundelen van kennis worden meerjarige miljoeneninvesteringen in de fysieke leefomgeving ‘toegankelijkheid-proof’ en dragen we bij aan een inclusieve samenleving.
 
In de Kennisportal Toegankelijkheid bundelt en deelt CROW kennis ten behoeve van mensen met een motorische, visuele, auditieve en cognitieve beperking. De portal is opgedeeld in beleidsterreinen op basis van de kennisstructuur uit het VN-verdrag toegankelijkheid. CROW houdt zich bezig met de onderdelen ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Openbare ruimte’.
 
Voor de twee andere beleidsterreinen uit het VN-verdrag, ‘Toegankelijke gebouwen’ en ‘Toegankelijke ICT en informatievoorzieningen’ zijn andere organisaties actief. Hiermee zoekt CROW contact om samen deze twee pijlers te vullen, zodat de portal in een volgende versie de volledige breedte van het VN-verdrag dekt en een kennisnetwerk vormt op weg naar een inclusieve samenleving.
 

Scroll naar boven