CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Autodeel Award 2020 voor Amsterdam en Schouwen-Duiveland

08-12-2020

Amsterdam en Schouwen-Duiveland hebben de Audodeel Award 2020 van Natuur & Milieu en het ministerie van IenW gewonnen. Ze lieten afgelopen jaar het beste beleid en de meeste versnelling zien in autodelen. CROW maakte deel uit van de jury.

Amsterdam scoorde in de categorie ‘grote gemeente’ het beste op alle kwantitatieve indicatoren. De hoofdstad is gestart met een nieuw type autodeelvergunning: zone-floating, waarbij de deelauto binnen een vergunningsgebied wordt aangeboden. Verder stimuleert de hoofdstad deelauto’s door lage parkeernormen, het opheffen van 10.000 parkeerplaatsen en strenge uitstooteisen.
Amsterdam geeft zelf het goede voorbeeld door het eigen wagenpark te delen en subsidie te verstrekken voor een deelauto-abonnement en voor de aanschaf van elektrische voertuigen voor bedrijven. Ook de goede informatieverstrekking via het loket en de website draagt bij aan het succes.
 

Beste kleine gemeente

Als beste kleine gemeente heeft Schouwen-Duiveland in totaal 11 parkeerplaatsen met laadpalen voor deelauto’s gerealiseerd. Negen elektrische deelauto’s zijn overdag beschikbaar voor dienstreizen van gemeentepersoneel en omgevingsmanagers. ’s Avonds en in het weekend worden ze gebruikt door inwoners van de dorpskernen.
Om de businesscases sluitend te krijgen werkt de gemeente samen met Schouwen-Duiveland Op Weg en Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. Ook combineert de gemeente autodelen met doelgroepenvervoer, waarbij de kosten worden betaald uit WMO-budgetten.
 

Beste initiatief

In de categorie ‘beste initiatief’ won MyWheels & Amsterdam Delen Elektrisch (MADE). Met het project MADE kreeg autodelen echt vleugels dit jaar, met name door 60 procent groei van het aandeel elektrische auto’s van MyWheels in Amsterdam. MADE stimuleerde autodelen tijdens de coronamaatregelen door tarieven te verlagen en elektrisch autodelen goedkoper te maken dan rijden op benzine. 
 
Lees meer op de website van Natuur & Milieu.
 
Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van autodelen ga je naar Dashboard Autodelen
 
Ondersteuning nodig bij het opzetten van autodeelbeleid? Kijk op Toolkit Autodelen
 

Scroll naar boven