Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Rijksbijdrage beschikbaar voor klimaatadaptatie

22-04-2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen werkregio's uit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie een rijksbijdrage aanvragen voor klimaatadaptatie, zoals maatregelen tegen schade door wateroverlast of droogte. Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) schrijft dit in een Kamerbrief over de Impulsregeling.

Het indienen kan vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Dit hoeft niet in 1 keer een totaalpakket te zijn, maar kan ook eens per jaar, totdat het maximumbudget bereikt is. Dat maximum verschilt per regio. De middelen worden verdeeld op basis van inwoneraantal en oppervlakte.
Binnen de werkregio’s moeten gemeenten samen met provincies en waterschappen een maatregelenprogramma opstellen voor de periode tot en met 2027. Een combinatie van werkregio’s, bijvoorbeeld op het niveau van een gebiedsoverleg, kan ook een voorstel indienen.

De rijksbijdrage is beschikbaar voor het versneld uitvoeren van adaptatiemaatregelen, het uitbreiden van al geplande ruimtelijke maatregelen met een adaptatiecomponent of het oppakken van nieuwe adaptatiemaatregelen. Het Rijk draagt maximaal 33% bij. De decentrale overheden in de werkregio maken onderling afspraken over de invulling van de 67% cofinanciering.
Het Rijk reserveert in de begroting van 2021 een bedrag tussen de € 150 en 250 miljoen voor de Impulsregeling. Deze reservering is onderdeel van de afgesproken totale inzet van € 300 miljoen, die is vastgelegd in het Bestuursakkoord klimaatadaptatie.

Bekijk ook


Bron: VNG.nl

Scroll naar boven