CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Oproep: commentaarronde rekenregels voor duurzame asfaltmengsels en werkwijzen

30-04-2020

Eén van de projectgroepen binnen het programma Asfalt-Impuls, het project Aantoonbaar duurzaam asfalt, organiseert een openbare commentaarronde op de concept PCR-asfalt: rekenregels voor het bepalen van de duurzaamheidsprestatie van innovatieve asfaltproducten. De asfaltsector wordt uitgenodigd om commentaar te geven op het concept. Dat kan tot 31 mei (tot 22 uur).

GWW-opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben hoge ambities om duurzaam asfalt (CO2 arm/vrij en compleet circulair) toe te passen. Om duurzaam asfalt op verantwoorde wijze te kunnen inkopen en toepassen is het essentieel om op uniforme wijze aan te tonen welke milieueffecten (CO2 reductie en hergebruik van materialen) met de innovaties van marktpartijen behaald worden. Hiervoor is het nodig om de bestaande generieke rekenregels voor het bepalen van milieukostenindicator (MKI) voor de GWW voor asfaltproducten nader te specificeren in Product Category Rules (PCR). Het betreft de ontwikkeling van rekenregels voor de zowel standaard als innovatieve duurzame mengsels en werkwijzen.
 
De PCR-asfalt is nu als versie 0.6 in te zien en te becommentariëren. Het is opgesteld binnen het branchebrede asfaltimpulsproject Aantoonbaar duurzaam asfalt door een Technisch Inhoudelijke Commissie (TIC) met vertegenwoordigers van aannemers, opdrachtgevers, LCA-bureaus en kennisinstellingen.

Commentaarronde

Om te komen tot breed gedragen rekenregels, kan men vanaf nu commentaar geven op de PCR-asfalt. De commentaarronde loopt van 30 april tot 31 mei 2020 (22:00 uur).
 
Lees meer over de commentaarronde.

Scroll naar boven