CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

LEAB ontvangt certificaat van Asfaltkwaliteitsloket

03-04-2020

LEAB, een productieproces van BAM Infra BV, heeft op 16 maart 2020 het certificaat ontvangen van het Asfaltkwaliteitsloket.

BAM Infra BV maakt al sinds vele jaren gebruik van een productieproces met schuimbitumen waarmee Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) asfaltmengsels geproduceerd kunnen worden. Door middel van dit proces kan asfalt bij lagere temperatuur geproduceerd worden. De deskundigen van het Asfaltkwaliteitsloket hebben de door BAM Infra BV ingediende claims gevalideerd ten aanzien van de CO2-uitstoot, de MKI-score, de initiële civieltechnische eigenschappen en de verwerkbaarheid. Het certificaat is verstrekt op basis van TRL-niveau 9, dat wil zeggen op basis van aangeleverde onderzoeksresultaten die verkregen zijn uit langdurige en uitgebreide ervaring met het procedé in de beoogde toepassingsgebieden.
 
Het certificaat voor LEAB is het vierde certificaat dat is uitgereikt door het Asfaltkwaliteitsloket. Op dit ogenblik loopt nog het validatietraject van KonwéGreen W van KWS Infra BV. De verwachting is dat er in de loop van 2020 nog meer innovatieve asfaltproducten aan het Asfaltkwaliteitsloket zullen worden voorgelegd ter validatie van hun geclaimde eigenschappen.
 
Voor meer informatie over het Asfaltkwaliteitsloket kunt u contact opnemen met Marc Eijbersen (marc.eijbersen@crow.nl).
 

Scroll naar boven