Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Duurzaamheid in de betonsector

01-04-2020

De betonsector, daarbij ondersteund door de intenties in het BetonAkkoord, zoekt mogelijkheden om beton te verduurzamen om daarmee in 2030 de CO2-productie in de betonketen met 30% te kunnen reduceren t.o.v. 1990. Dat dit niet vanzelf en niet heel snel gaat, is wel duidelijk gezien alle (economische) belangen van hierbij betrokken partijen. Ondanks de politieke druk bij overheidsopdrachtgevers. Dus alle initiatieven om verduurzaming te stimuleren zijn welkom.

Programma AdviesRaad Beton stimuleert verduurzaming

Beoordelen van alternatieve grondstoffen in beton is onderwerp van gesprek in de CROW Programma AdviesRaad (PAR) Beton. Een van de activiteiten van deze raad is het bewaken van de kwaliteit van het product beton en de toepassing daarvan in constructies. Dit gebeurt doorgaans via het opstellen van Aanbevelingen, waaraan grondig en zorgvuldig onderzoek ten grondslag ligt.
Beton is niet vergelijkbaar met asfalt, o.a. complexiteit van het materiaal, constructieve eigenschappen, type constructies, risico’s in geval van falen (veiligheid). Innovaties beoordelen en toestaan via een CROW Aanbeveling dient zorgvuldig te gebeuren. Er moet daarbij gekeken worden naar zowel 1. levensduur als 2. duurzaamheid en de invloed op elkaar. ‘Wat betekent een duurzamer beton op de levensduur ervan?’
 

Uitgangspunt CROW

CROW is er juist voor om álle sectorpartijen te verbinden om daarmee kennis, tools, platforms, loketten voor de gehele (beton)sector te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. CROW is van mening dat kennisontwikkeling in afstemming met de CROW Programma AdviesRaad (PAR) Beton moet worden gedaan, zodat daarmee een breed draagvlak voor de ontwikkelde kennis aanwezig is.
 
Voor CROW is het belangrijk dat álle sectorpartijen zich achter de gedachte scharen dat een gedegen generieke CROW Aanbeveling volgens procedures wordt opgesteld en uitgegeven. Niet alleen rijksoverheden, maar ook andere opdrachtgevers als provincies, gemeenten en waterschappen horen erbij. En uiteraard de aanbieders van innovatieve betonmengsels en -producten (producenten, leveranciers). En niet te vergeten (hoofd)aannemers die verantwoordelijk zijn voor de prestatie en kwaliteit van het totale project inclusief daarin opgenomen innovaties.
 
Het toepassingsgebied van te beoordelen innovaties kan voor dit moment worden beperkt tot betonwaren (bestratingsmaterialen) en licht gewapende betonnen elementen. Vooralsnog geen constructief gewapende betonnen elementen of in situ gestorte betonconstructies.
 

Rol CROW

Op welke manier speelt CROW een rol in de wens vanuit de betonsector, zowel van opdrachtgevers als aanbieders van innovaties, om een betonloket voor ongewapende betonwaren en licht gewapende niet-constructieve betonelementen in te vullen?
 
Met voornoemde voorwaarden worden heden al materialen voor toepassing in beton beoordeeld door CROW. Het betonloket bestaat dus eigenlijk al langere tijd, nl. via de procedureaanpak van de CROW PAR Beton: het door producenten/leveranciers van alternatieve grondstoffen aangevraagde beoordelingsproces wordt gemeld bij de PAR Beton en bij akkoord wordt het verdere proces door een CROW-werkgroep begeleid. Bij goed resultaat van relevant en zorgvuldig onderzoek wordt er een CROW Aanbeveling opgesteld. Die op zichzelf de basis vormt voor eisen die aan materialen en constructies gesteld kunnen worden. Dit is beschreven in een ‘Procesaanpak beoordelen geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton’.
 
CROW fungeert dus eigenlijk reeds als ‘hét informatieloket voor betoninnovaties’, tevens om volgens de gebruikelijke procedure via de CROW Programma AdviesRaad (PAR) Beton tot CROW Aanbevelingen te komen. Als aanbieders en inkopers behoefte krijgen aan andere vormen van innovatie-introductie, kan men dat aangeven. Waarna dit door CROW met de PAR Beton wordt afgestemd.
 
Door het toepassingsgebied voor dit moment te beperken tot ‘betonwaren (o.a. bestratings-materialen) en licht gewapende betonnen elementen, geen constructief gewapende betonnen elementen’, sluit dit aan op de recent bij CROW ingebrachte aanvragen van leveranciers om alternatieve vulstoffen in beton toe te passen. En om daarvoor een CROW Aanbeveling op te gaan stellen.
 

Contactpersoon bij CROW

Voor specifieke informatie over het opstarten van bovengenoemd proces voor het opstellen van een CROW Aanbeveling kunt u contact opnemen met de de betreffende begeleider op dit gebied: ad.vanleest@crow.nl.
 
 Ad van Leest
Begeleider van de CROW Programma AdviesRaad Beton en Betonconstructies
CROW, Ede, maart 2020

Meer informatie alle CUR Aanbevelingen en de nieuwste CROW-CUR Aanbevelingen

Scroll naar boven