Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Samenwerking is maatwerk

09-09-2019

Samenwerking in de Keten (SIDK) is een nieuwe manier van samenwerken tussen drinkwaterbedrijf Brabant Water en drie gecontracteerde SIDK-aannemers in het zogeheten Vitalisatieprogramma.

Hiermee wordt het drinkwaterdistributienet versneld vernieuwd. Er is gekozen voor UAV-GC in een raamovereenkomst van 7 jaar waarmee in totaal 250 wijken vernieuwd gaan worden. Deze keuze lijkt vreemd - er was tijdens de aanbesteding vanwege een jaarlijkse projectcyclus immers nog niet bekend wélke wijken vernieuwd moeten worden – maar wel de meest passende. Contractueel maatwerk door CROW was nodig om dit mogelijk te maken.
 

Een nieuwe manier van werken

Op het moment van gunning stonden medewerkers van Brabant Water bij drie aannemers met een stuk waterleiding in hun handen op de stoep om letterlijk en figuurlijk de leiding uit handen te geven.
 
Het was een symbolische start van “Samenwerking in de Keten”, waarin de ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer verplaatst. Voor Brabant Water is de uitdaging om de leiding uit handen te geven, te omschrijven wat “kwaliteit” is en aan de aannemer te vragen zelf deze kwaliteit aan te tonen. En voor de aannemer is het een uitdaging om zelf kwaliteit aan te tonen – zonder dat Brabant Water ernaast staat. Een hele stap in deze branche en voor dit soort projecten.
 
Op 1 juli 2019 zijn de eerste jaaropgaves van de raamovereenkomst, bestaande uit circa 15 wijken per aannemer, tot stand gekomen op een manier die past bij de nieuwe en intensieve werkwijze. De drie aannemers mochten namelijk de stapel met wijken die in 2020 vernieuwd moeten worden onderling verdelen.
 

Vreemde combinatie van UAV-GC en een raamcontract

De aannemer ontwerpverantwoordelijk maken past bij de geest van de samenwerking. Er wordt gestreefd naar verantwoordelijkheid nemen door de partij die dit het beste kan, maar de UAV-GC is niet voor de beoogde werkwijze opgesteld. Er ontstaat namelijk een praktisch probleem. Omdat er een eenmalige aanbesteding is geweest op basis van EMVI voor de raamovereenkomst is er geen onderliggende vraagspecificatie. Deze komt feitelijk tot stand op het moment dat de aannemer zijn ontwerp gereed heeft en een aanbieding voor de uitvoering geaccepteerd wordt. Rob Luijten van CROW heeft Brabant Water geholpen door middel van adviezen over contractuele keuzes en tekstuele aanpassingen aan de Model Basisovereenkomst passend bij de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
 

In de praktijk

Eind juli is het eerste pakket aan ontwerpdocumenten binnengekomen en is door Brabant Water de eerste aanbieding geaccepteerd. Door de hulp van CROW in de vorm van de adviezen, de tekstuele aanpassing aan de Model Basisovereenkomst en de UAV-GC training inclusief SIDK maatwerk, kan de komende 7 jaar op een juiste manier samengewerkt worden en een deel van het bestaande drinkwaterdistributienet op een professionele wijze vernieuwd worden.
 
Bobby Ham
Innovatiemanager
Brabant Water

Scroll naar boven