Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Opweg naar circulair werken

03-09-2019

Circulariteit staat bij veel gemeenten hoog op de agenda, maar is nog niet per se onderdeel van het dagelijks werk. Zonde, vindt Climmy Roeffen van advies- en ingenieursbureau Kragten, omdat het veel voordelen oplevert. Op 26 september vertelt zij er alles over tijdens de bijeenkomst over Circulariteit van CROW Levende Stad.

Circulair“Iedereen heeft een rol in circulariteit. Overal waar je met grondstoffen te maken hebt, kan circulariteit van toepassing zijn. Zo ook in de inrichting van de buitenruimte”, vertelt Roeffen . “Het is een andere manier van invulling geven aan je werk.”
 
Van rotondes tot pleinen, alles kan vanuit de circulaire gedachte ingevuld worden. Iets wat nu nog weinig gebeurt. “Er worden heel veel materialen gebruikt die nu nog lineair worden aangelegd. Bij deze projecten wordt uiteindelijk de waarde afgeschreven naar nul. In een circulaire economie behouden we de waarde van grondstoffen en  schrijven we deze niet af naar nul. Dat levert je wat op als je het straks weer wil openbreken.”
 

Circulair werken

Tijdens de bijeenkomst gaat Roeffen  in op het hoe en waarom van circulair werken. ‘Hoe’, dat begint in ieder geval al heel vroeg in het proces.
“Al bij de kostenraming”, ligt Roeffen  toe, “de kostenraming bestaat momenteel veelal uit het investeringsbudget. waarvan verwacht wordt dat deze zo laag mogelijk blijft.”
 
Daar gaat het al mis, vindt Roeffen. Vanuit circulariteit wordt gekeken naar het totaal. Waarin dus ook de restwaarde meegenomen moet worden, die dus niet nul is.  
“Vervolgens kijk je in het ontwerp; kies je voor al bestaand materiaal en ga je daarvoor nieuwe invullingen zoeken? Of kijk je naar nieuw ontwikkeld materiaal, maar doe je dat vanuit de kwaliteitsgedachte?”

Vervolgens nog de vraag hoe je het gaat aanleggen. “Want je kan wel allemaal losse circulaire materialen hebben, maar als je dat allemaal bij elkaar zet met vaste verbindingen, kan je het niet uit elkaar halen op het moment van hergebruik en verlies je alsnog de grondstofwaarde.”
 
Dat soort vragen horen al heel vroeg gesteld te worden in een project. “Daarmee maken we het concreet en houden we het niet bij de term ‘circulaire economie’.. De term circulaire economie is voor velen nog een onduidelijk begrip. Het is meer dan alleen een ander materiaal kiezen.”
 

Grondstofschaarste met duurzame bijvangst

Voordelen van circulair werken zijn er genoeg. Het is duurzaam, stoot minder CO2 uit, maar is vooral een oplossing voor de grondstoffenschaarste. “Het hoeft niet duurder te zijn, als je kijkt naar het investeringsbudget en de overgebleven restwaarde”, merkt Roeffen  op, “maar de winsten die circulair werken opleveren heb je er wel bij.”
 
Deze gedachte groeit, gelukkig, wel in Nederland. “De essentie wordt steeds duidelijker. Het gaat over grondstoffenschaarste. We gebruiken namelijk gewoon veel meer dan de aarde ons kan bieden.”
 
Je ziet dat verschillende organisaties, zoals Rijkswaterstaat en provincies stappen zetten richting circulair werken, maar dat het meerendeel er nog vaak zoekende in is.  De eerste stappen worden echter wel gezet. Gemeenten motiveren de bedrijven circulair te werken. Echter is er met de inrichting van de buitenruimte nog ontzettend veel te winnen.
 

Circulair Nederland

Nederland heeft beleid: Nederland Circulair in 2050. De eerste mijlpaal is in 2030: 50% reductie van primaire grondstoffen.
“Ik kan me herinneren de Minister laatst gezegd te hebben  dat we in Nederland op dit moment vier procent van de economie circulair is”, aldus Roeffen . “Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.” Het helpt om het te zien  als een manier van werken, en niet als een extra puzzelstukje van het project.”
 
 Op 26 september kan alvast een van die stappen genomen worden in het circulaire denken. Met zowel voorbeelden van Kragten, als de verhalen van de gemeente Sittard-Geleen worden ervaringen, ideeën en praktische handvatten uitgewisseld.
 
Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

Scroll naar boven