Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe SRCarbo-waarden PFAS

20-09-2019

Met het verschijnen van de CROW 400 publicatie is voor de niet-vluchtige stoffen gekozen voor een indeling in veiligheidsklassen op basis van de SRCarbo-waarden welke zijn afgeleid van de SRChumaan-waarden. De SRChumaan-waarden zijn vastgesteld door het RIVM, volgens het scenario wonen met tuin. Dit scenario en dus de veronderstelde blootstelling, komt niet overeen met de werkzaamheden zoals wij die kennen in of met verontreinigde bodem.

In CROW 400 worden inmiddels realistischere SRCarbo\-waarden gehanteerd. Dit is nader beschreven in de inleiding van de CROW publicatie 400 tweede gewijzigde druk. In deze inleiding is aangegeven dat CROW zich heeft voorgenomen om de SRCarbo-waarden te evalueren.
Op verzoek van marktpartijen heeft in de periode april 2018 tot en met juni 2019 een aantal arbodeskundigen met behulp van reeds bestaande onderzoeksrapporten, zowel openbare als niet openbare, zowel oude als meer recente, zowel Nederlandse als Amerikaanse, realistischere SRCarbo-waarden kunnen vaststellen. Deze vormen nu de basis voor de indeling in veiligheidsklassen in CROW 400. Deze nieuwe set parameters is opgesteld aan de hand van de te verwachten blootstellingroutes en is enige tijd geleden gepubliceerd (juni 2019). Meer informatie vindt u hier.
 

Nieuwe SRCarbo-waarden voor PFAS

werkInmiddels zijn ook nieuwe SRCarbo-waarden beschikbaar voor PFAS (september 2019).
Het resultaat is een tabel met de nieuwe SRCarbo-waarden. Deze is op de CROW-website in te zien en te downloaden. Op deze pagina is eveneens een achtergrondrapportage over PFAS met onderbouwing en rekenvoorbeelden te downloaden.
De tabel is ook opgenomen in de webtool Bepaling Veiligheidsklassen (versie 2.1).
 

PCB’s en PAK-totaal

Van sommige stoffen (o.a. de PCB’s en PAK-totaal) is op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar. De webtool Bepaling Veiligheidsklassen kan vooralsnog voor deze stoffen niet gehanteerd worden.
 
Indien van een bepaalde stof onvoldoende informatie bekend is en de stof om die reden niet in de webtool is opgenomen betekent dat niet dat er geen toetsing hoeft plaats te vinden. In dat geval zal door de betreffende deskundigen het veiligheidsrisico moeten worden ingeschat en op basis daarvan de bijbehorende beheersmaatregelen moeten worden genomen.

Scroll naar boven