Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Kennisleemten invullen

15-10-2019

De Programma AdviesRaad Waterbouw en Geotechniek (PAR W+G) bestaat nu ruim een jaar. In de groep bespreken de leden ontwikkelingen in het vakgebied en de rol van CROW daarin. Dat komt concreet neer op het vaststellen van behoefte aan herziening van publicaties of aan nieuwe publicaties, zoals richtlijnen en handboeken.

HesselNieuwe inzichten

In de publicaties willen we snel inspelen op nieuwe inzichten. Ook de ontwikkeling in het digitaal aanbieden van de kennisdocumenten en de vorm hiervan, komt aan de orde. De publicaties zijn van belang om in de sector eenduidig te kunnen werken.
 
Hessel Voortman is senior adviseur bij Arcadis en vertegenwoordigt samen met Michel Tonneijck NL Ingenieurs in de PAR W+G. Hessel zet zich in voor de PAR W+G om mee te werken aan de ontwikkeling van het waterbouw-vakgebied. Daarnaast is hij, om dezelfde reden, betrokken bij het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en de klankbordgroep Bouwen in de Delta van Deltares.
 

Belang CROW-CUR publicaties

Voortman formuleert het belang als volgt: “voor aanbestedingen en contracten zijn eenduidige uitgangspunten van groot belang. CROW-CUR publicaties helpen daarbij.”
 
In de publicaties is bestaande kennis vastgelegd, dat is ook de rol die Hessel voor CROW ziet: “In CROW-CUR-handboeken ligt vast hoe vandaag de dag gewerkt wordt, huidige kennis komt daarin samen. Daarbij is het belangrijk om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.”
 
Adviesbureaus hebben hier ook een belangrijke rol in. “Bij de adviesbureaus is veel kennis aanwezig. In mijn ogen kan deze kennis nog veel beter worden benut. Hier hoort ook een passende vergoeding bij. Dit is niet altijd vanzelfsprekend in de sector.” In de activiteiten van CROW wordt de kennis van ingenieursbureaus goed benut, omdat praktisch toepasbare, bestaande en up-to-date kennis wordt vastgelegd. Dit gebeurt veelal door medewerkers van een bureau tegen een marktconforme vergoeding. Vooral in de onderzoeksfase zouden de bureaus volgens Hessel nog meer kunnen betekenen.
 

Kennisleemten invullen

In de PAR W+G worden ook kennisleemten gesignaleerd, denk aan het omgaan met schroefstraalbelastingen of de afspraken over paalfunderingen. Hessel: “het is belangrijk dat het niet blijft bij het constateren van kennisleemten, maar dat hier ook actie op wordt ondernomen. CROW kan daarbij een rol spelen, door de contacten met de sector en de onderzoeksinstituten. Via de PAR W+G kan CROW daarmee invloed uitoefenen op de onderzoeksagenda en zorgen dat onderzoeksresultaten bekend raken in de sector, praktisch bruikbaar worden gemaakt en vastgelegd worden in publicaties.” In de PAR W+G vertegenwoordigt Deltares de onderzoeksinstellingen.
 
Tijdens uitvoeringsprojecten komen projectorganisaties regelmatig vraagstukken tegen, waarvoor de beschikbare kennis tekortschiet. Onder de projectdruk vinden de partijen meestal een oplossing. Hessel ziet ook hier een belangrijke rol van de PAR W+G en CROW. “De methoden die in de projecten zijn ontwikkeld, kunnen zonder projectdruk en projectbelangen verder worden onderzocht, uitontwikkeld en vastgelegd. Zo blijft de sector zich verder ontwikkelen en daar wordt iedereen beter van.”
 

Meer weten over Geotechniek en Waterbouw?

Scroll naar boven