CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Uit de IIN LinkedIn-groep: Geen suggestief onderhoud meer

25-11-2019

Onderhoud aan onze “vergrijsde” infrastructurele kunstwerken is erg kostbaar en op de lange termijn niet meer werkbaar. We hebben naast het beter snappen van de mogelijkheden van nieuwe technieken ook genoeg uitdagingen. Een te krappe arbeidsmarkt, te weinig specialisme en kleinere budgetten. Daarnaast zien we ook een grote verandering in het aanbesteden van bouw en onderhoud.

Bij aanbesteding van grote kunstwerken wordt de verantwoordelijk voor bouw en onderhoud op dit moment soms in één contract gegund, een zogeheten DBFM-contract. Bij Rijkswaterstaat wordt echter gewerkt aan het updaten van contractvormen, zodat er een betere manier van samenwerking ontstaat. Er wordt zelfs gesproken over contracten op basis van afrekening van betrouwbaar functioneren. In Proeftuin Sluis Eefde wordt volop geëxperimenteerd en hebben 9 partijen tot eind 2019 de kans gekregen van Rijkswaterstaat om van preventief en correctief onderhoud naar voorspelbaar onderhoud te gaan.

Sluis als leeromgeving

Vanaf 2017 fungeert Sluis Eefde als één van de leeromgevingen bij RWS waarbij meerdere partijen in een Open Innovatiestructuur werken. Leren over de mogelijkheden van Internet of Things technologieën en leren over Smart Maintenance als proeftuin binnen het landelijke RWS-programma ‘Vitale Assets’ en Smart Industry Fieldlab CAMINO. In deze proeftuin zijn onder andere de volgende partijen actief: Rijkswaterstaat, Mobilis-TBI, SPIE, Combinatie BAM/vd Herik, ifm electronic, enerGQ, C-Cube, Keworks, Universiteit Twente en Stichting World Class Maintenance. Elke partij bezit zijn eigen kennis en ziet vanuit deze proeftuin de kans haar kennis uit te breiden door een en ander in de praktijk toe te passen. Om de inzichten te structuren, is er gekozen om de onderwerpen op te splitsen in meerdere silo’s. Elke silo brengt zijn eigen inzichten met zich mee en de leermomenten worden met de werkgroep gedeeld om op die manier van elkaar te leren. Deze keer voorbeelden uit silo 3: corrosiemonitoring en silo 1 en 2: trillingsmonitoring en energiemonitoring gecombineerd.

Lees het artikel op World Class Maintenance

Scroll naar boven