CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Drie aannemers starten proef grofzandbarrière

04-11-2019

Het is een unieke gebeurtenis in de aannemerswereld: de gezamenlijke start van de maakbaarheidsproef voor de grofzandbarrière. Waterschap Rivierenland organiseert samen met drie aannemerscombinaties een zogenaamde project startup. Doel van dit project is om de maakbaarheid te testen van deze innovatieve maatregel tegen piping. Deze techniek is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Waterschap Rivierenland zet innovatiepartnerschap in. De drie partnerpartijen zijn: Van Oord en Wicks, Combinatie Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers B.V. en FPH Ploegmakers B.V. en De Dijkenbouwers: Martens en Van Oord en Van der Ven.

Zij gaan op drie verschillende proeflocaties aan de slag met verschillende technieken om een grofzandbarrière te maken. Medio 2020 zijn de proeven afgerond en kiest het waterschap één aannemer om de techniek uit te voeren voor het dijkversterkingsproject in Gameren.

Het waterschap heeft de ambitie om deze innovatieve techniek een stap verder te brengen zodat deze in de toekomst haalbaar, maakbaar en breed toepasbaar is.

Lees het artikel op Waterschaprivierenland.nl

Scroll naar boven