'Afwijken van richtlijnen zorgt voor gevaarlijke kruispunten'

18-11-2019

Medio november schreef RTL Nieuws dat het aantal verkeersdoden op kruispunten toeneemt. “Vorig jaar telde de politie 172 dodelijke ongevallen, 25 meer dan in 2016. Het totaal aantal ongelukken op kruispunten ligt de laatste jaren rond de 20.000, bij 16.000 daarvan raakten mensen gewond. Vooral fietsers zijn de klos”, aldus RTL Nieuws.

fietsoversteekEen van de oorzaken die genoemd wordt door Bert van Wee (Hoogleraar Transportbeleid van de TU Delft) in het artikel is een gebrek aan eenduidigheid: "We hebben in Nederland richtlijnen voor de inrichting, zodat ze ook herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld waar fietsers voorrang horen te krijgen en waar niet. Helaas worden die niet overal toegepast. Heel Nederland ligt vol met voorbeelden van waar juist een gebrek aan eenduidigheid is."
 

Kruispunten

Van Wee doelt hiermee op de richtlijnen van CROW. John Boender, verkeerskundige bij CROW, is het eens met Van Wee: “Van Wee heeft gelijk met zijn stelling dat de inrichting niet altijd volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd.”
 
“De CROW-richtlijnen voor de veilige inrichting van wegen zijn standaardwerken die al jaren zorgen voor herkenbare wegtypen, waaraan is af te leiden wat er op een bepaalde weg te verwachten is en wat niet en welk gedrag er van een weggebruiker (automobilist, fietsers enz.) wordt verwacht. Er worden drie typen wegen onderscheiden: de stroomwegen, de gebiedsontsluitingswegen en de erftoegangswegen”, vervolgt John Boender.
 
Daarnaast worden er diverse soorten kruispunten onderscheiden met ieder hun eigen kenmerken. Denk hierbij aan rotondes, kruispunten met verkeerslichten en kruispunten met een voorrangsregeling en kruispunten zonder voorrangsregeling. Voor iedere situatie wordt door de wegbeheerder (gemeente, provincie) gekeken welk type kruispunt het beste past bij het type weg en past in het verwachtingspatroon van de weggebruiker.
 

Afwijken

“Afwijken van de richtlijnen mag wel, het zijn namelijk geen normen. Wel moet de wegbeheerders goed nagaan of de zelfbedachte alternatieve oplossing even veilig is als de vormgeving uit de richtlijnen”, legt Boender verder uit, “De weggebruiker is namelijk gebaat bij herkenbare kruispunten waarop hij of zij direct begrijpt wat er te verwachten is. Op die wijze kan het juiste gedrag worden opgeroepen hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. Zoekgedrag wordt dan namelijk voorkomen.”
 
Met de kennis uit de richtlijnen kunnen wegbeheerders bij ieder kruispunt een zo optimaal mogelijke oplossing aanbieden. Uiteraard is de juiste voorrangsregeling hierbij van groot belang.
 
Om het aantal verkeersslachtoffer te laten dalen, heeft CROW in samenwerking met SWOV Kennisnetwerk SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) in het leven geroepen. Hier is informatie gebundeld om verschillende aspecten in het verkeer, veiliger te maken.
 
De website is hier te bezoeken.
 

Scroll naar boven