CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Barendrecht en Albrandswaard ondertekenen de Code Milieuverantwoord Wegbeheer

02-05-2019

De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard hebben de Code Milieuverantwoord Wegbeheer ondertekend.

Zij verklaren hiermee dat zij bij vrijkomend asfalt de richtlijnen volgen zoals beschreven in CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ en er voor zorgdragen dat vrijgekomen teerhoudend materiaal voor thermische verwerking wordt afgegeven aan vergunde thermische verwerkingsinrichting. Al meer dan vijftig wegbeherende organisaties hebben de Code inmiddels ondertekend.
 

Scroll naar boven