Vier opdrachtgevers en opdrachtnemerscombinatie renoveren N200 via geïntegreerd contract

20-01-2019

“Het opstellen van een uitvraag namens vier opdrachtgevers die hun eigen functionele eisen hebben, is best ingewikkeld”, zo heeft Willem Bogaard ervaren. Hij is namens deze opdrachtgevers projectleider van een grondige en veelomvattende opknapbeurt van de N200 tussen Halfweg en Amsterdam.

ContracterenDe N200 is met 35.000 mvt/etm een drukke verkeersweg met het profiel van een snelweg. Het deel tussen NS-station Halfweg en de Admiraal de Ruijterweg aan de westzijde van Amsterdam was dringend aan onderhoud toe. Het asfalt moest worden vernieuwd en de verzakte, zeventiende-eeuwse dijk, waar de weg op ligt, moest worden verhoogd. Daarnaast wilde men van de gelegenheid gebruikmaken om enkele negentiende-eeuwse drinkwatertransportleidingen in de dijk te vervangen door nieuwe leidingen buiten de wegverharding.

Verder was het gewenst om in Amsterdam en Halfweg de verkeersveiligheid en de inpassing van deze belangrijke verkeersader te verbeteren. Meer concreet betekent dit dat op deze trajecten de snelweg wordt omgebouwd naar een geheel nieuw wegprofiel. Dit wordt gekenmerkt door een brede middenberm met bomen, en meer en betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers, waaronder geregelde oversteekplaatsen. Andere maatregelen zijn verbetering van de riolering en de aanleg van enkele nieuwe bruggen waardoor Sloterdijk beter wordt verbonden met de omliggende wijken van de stad. Ook komt er een nieuwe brug bij Halfweg en wordt er een ecopassage aangelegd.

Ontwerpvrijheid

In de initiatieffase hebben vier partijen besloten gezamenlijk op te trekken. Door de uiteenlopende werkzaamheden samen te brengen in één project, kan efficiënter worden gewerkt, worden kosten bespaard en blijft de hinder zo kort mogelijk. Deze partijen zijn Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en als laatste Waternet, dat in en om Amsterdam verantwoordelijk is voor zowel waterkering, waterbeheer als waterkwaliteit. Waternet is penvoerder van het project. Er wordt ook samengewerkt met de gemeente Haarlemmermeer.

Bogaard: “De vier opdrachtgevers waren het er snel over eens dat dit project moest worden aanbesteed in de vorm van een geïntegreerd contract. Ten eerste omdat het ontwerp veel vrijheid biedt voor slimme technische oplossingen. Een project als dit is geen dagelijkse kost. Een uitgekiend ontwerp vereist specialistische kennis van onder meer technieken en bouwmethoden. Die kennis zit tegenwoordig vooral bij de markt. Ten tweede biedt het project procesmatig veel ruimte om zaken zo handig mogelijk in te delen en te plannen. Je moet dan niet alleen denken aan de afwikkeling van het verkeer tijdens de diverse werkzaamheden, maar ook aan allerhande activiteiten op het gebied van omgevingsmanagement.”

Eisen afstemmen

Vervolgens moest er uiteraard een uitvraag worden opgesteld waar alle partijen zich in konden vinden. “Dat was best spannend. De verschillende opdrachtgevers hadden hun eigen pakketten basisspecificaties. In zo’n groot project ontstaan er natuurlijk raakvlakken. Op een aantal daarvan bleken de eisen niet parallel te lopen of zelfs tegenstrijdig te zijn. In die gevallen hebben de partijen eerst hun eisen moeten afstemmen. Een opdrachtnemer moet nu eenmaal volledige duidelijkheid hebben. Hij moet op de juiste gronden een prijs kunnen maken.”

In juni 2018 is het werk aanbesteed. De aannemerscombinatie die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving indiende, bestaat uit twee ondernemingen van het VolkerWessels-concern: Van Hattum en Blankevoort (ontwerp en kunstwerken) en KWS (wegenbouw). Deze combinatie wordt ondersteund door Vialis (verkeersregelinstallaties en verlichting) en Visser & Smit Hanab (kabels en leidingen). Om het overzichtelijk te houden, presenteert de combinatie zich onder de gezamenlijke gelegenheidsnaam ééN200.

De werkzaamheden hebben ingrijpende gevolgen voor de verkeersafwikkeling. Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan communicatie, vertelt Bogaard. “De opdrachtnemer heeft gekozen voor korte en hevige hinder. Die mogelijkheid was er binnen het Design & Construct-contract. Doeltreffende communicatie is dan essentieel. Op de website kan iedereen de planning, het verloop van de werkzaamheden en de actuele verkeerssituatie op de voet volgen.”

De werkzaamheden zijn in oktober 2018 gestart met de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding onder het fietspad naast de N200; zodra deze in gebruik is genomen, worden de oude buizen gevuld met schuimbeton. Vanwege het werk zijn twee van de vier rijstroken afgesloten. De werkzaamheden aan de Boezembruggen in Halfweg starten volgens plan in het voorjaar van 2019. Naar verwachting zijn er eind 2019 weer vier rijstroken beschikbaar. In een geheel gewijzigd wegprofiel.

Relevante links

Meer informatie over dit project
Themapagina contracteren
 

Scroll naar boven