John Boender schept orde in milieuzoneborden-chaos

31-01-2019

“Er is geen eenduidig beleid en als je Amsterdam binnenrijdt, krijg je met een ander waarschuwingsbord te maken dan in Rotterdam en in Utrecht gaat het weer anders dan in Den Haag”, dat zegt John Boender van CROW in de Telegraaf op 30 januari.

John BoenderDe krant bericht over het wirwar aan milieuzone-borden die het land op dit moment rijk is. Doordat er geen eenduidigheid is, kan het zijn dat er wel drie tot vijf verklarende onderborden nodig zijn.

John Boender: “Iedereen begrijpt onmiddellijk wat ik bedoel als ik zeg dat je soms flink even je snelheid moet minderen om te zien wat er allemaal aan informatie wordt aangeboden als je en stadsgrens inrijdt.” Boender noemt het letterlijk ‘bedolven worden onder informatie’.
“Voor je van die schrik bekomen bent, ben je ze gepasseerd en is het volstrekt onduidelijk hoe je je moet gedragen.”

Deze situaties maken de borden nutteloos. John Boender heeft samen met een team vanuit de NEN het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd hoe een standaardbord eruit zou moeten zien.

Digitaal

Jacques Goddijn van HR Groep, die de verkeersborden levert, herkent in de Telegraaf het probleem ook. Hij ziet dat er vaak zoveel informatie gemeld moet worden op de uniek onderborden, dat het lettertype kleine, onleesbare tekens worden. Wegbeheerders willen immers niet dat de onderborden groter zijn dan het verkeersbord zelf.

Hij ziet ook mogelijkheden om een digitaal onderbord te plaatsen. Kentekens worden bij de milieuzones op dit moment al gescand; volgens Goddijn kan met een kleine aanpassing daarna direct getoond worden of een auto wel of niet de milieuzone in mag.
Het team van John Boender verwacht dat dit jaar nog het ontwerp voor de onderborden afgerond wordt. Hierdoor zouden in 2020 de eerste nieuwe milieuzoneborden te zien moeten zijn.

Relevante links

Lees hier het artikel in de Telegraaf.
Bekijk de themapagina over Wegontwerp en over Verkeerstekens.

Scroll naar boven