Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Verschuivingen in de behoefte aan fietsparkeerplekken bij voorzieningen

27-02-2019

Bij een beetje café moet je toch wel op stuk of 7 fietsparkeerplaatsen rekenen. En bij een fitnesscentrum in de binnenstad moet je op doordeweekse avonden al gauw over enkele tientallen plekken kunnen beschikken. Dat valt af te leiden uit de nieuwe Fietsparkeerkencijfers die zojuist zijn verschenen.

fietsparkeerplekOm kunnen te bepalen wat de fietsparkeerbehoefte is bij openbare voorzieningen en hoeveel parkeerplaatsen aangelegd moeten worden, heeft CROW fietsparkeerkencijfers ontwikkeld. Deze kencijfers worden regelmatig geactualiseerd.

In de nieuwe editie Fietsparkeerkencijfers 2019 zijn er wat veranderingen te constateren ten opzichte van de vorige editie uit 2010. Dat heeft vooral te maken met de toename van het gebruik van de fiets, intensiever ruimtegebruik, de omgevingswet en de recente veranderingen in het bouwbesluit.
 
De kencijfers staan overigens geheel los van de normen in het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimale normen waaraan bij nieuwbouw of verbouwingen voldaan moet worden. Met de kencijfers kan het beleidsmatig gewenste aantal fietsparkeerplekken bepaald worden.

De nieuwe fietsparkeerkencijfers zijn in twee stappen ontwikkeld. In de eerste stap is de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens over diverse functies, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur, de parkeerduur en de modal split. Dit is vergelijkbaar met de aanpak voor autoparkeren. In de tweede stap zijn de cijfers uit de eerste stap getoetst aan de praktijk en eventueel bijgesteld. Daarvoor is in 2018 een groot aantal tellingen verricht.

Dat heeft er onder meer toe geleid dat de kencijfers omhoog zijn bijgesteld voor kantoren (personeel en bezoekers), ziekenhuizen (medewerkers) en fitness centra in het centrum. Nieuw is dat er nu ook kencijfers zijn voor cafés.

Voor een aantal functies zijn de kencijfers naar beneden bijgesteld, bijvoorbeeld voor middelbare scholen (leerlingen), winkelcentra, supermarkten en kerken/moskeeën.

CROW-Fietsberaad wil de kencijfers de komende jaren verder blijven verbeteren. Daarvoor zijn zoveel mogelijk nieuwe tellingen nodig. De Fietsparkeertool van CROW-Fietsberaad wordt daarom binnenkort geactualiseerd. Iedereen kan middels deze tool bijdragen aan het nog accurater maken van de kentallen, door tellingen in te voeren.

Bekijk hier de nieuwe fietsparkeerkencijfers.

Scroll naar boven