CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Succesvolle lezingen op de InfraTech 2019

04-02-2019

Tijdens de InfraTech 2019 organiseerde CROW ruim 20 lezingen. Het team Aanbesteden deed daarvan drie lezingen, die allemaal goed ontvangen werden door de mensen in de zaal. De onderwerpen waren SSK-2018, Innovatiegericht Inkopen en CROW Past Performance. Roy Voorend, projectmanager van team Aanbesteden, vertelt over de inhoud van deze drie lezingen.

InfraTechDrukke lezing over SSK-2018

Bij de eerste lezing op dinsdagochtend om 11.00 uur was het meteen erg druk. Roy Voorend begrijpt wel waarom dit is: “We zijn een hele tijd bezig geweest met de update van SSK-2010 naar SSK-2018. Maandag voor de InfraTech is het nieuwe rekenmodel gelanceerd en daar was vooral veel belangstelling voor. Diederik Zuiderwijk heeft de verschillen toegelicht tussen de oude en nieuwe versie. Het grootste verschil zit hem in de levenscycluskosten. Er is winst te behalen voor overheden door beheerkosten niet los te zien van de realisatie. Daarin is nu een grote stap gezet in SSK-2018.”
 
“Vervolgens heeft onze SSK-docent Joep van der Meer uitgelegd hoe het proces van kosten ramen in elkaar zit en hoe SSK-2018 daarop inspeelt. Met wat overzichten heeft hij ook laten zien hoe het nieuwe rekenmodel werkt..”
 

Inspireren op het gebied van Innovatiegericht Inkopen

Op dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur vond de sessie over Innovatiegericht Inkopen plaats. De lezing begon interactief, vertelt Roy Voorend: “De zaal mocht reageren op stellingen en vragen. Bart de Haan van Significant ging verder met de gegeven antwoorden om zo een breed beeld te scheppen van mogelijkheden voor innovatie in de gww sector en de drempel voor innovatiegericht inkopen te verlagen. Daarna was Mark Groothuis van de Provincie Overijssel aan de beurt. Zij lopen als provincie voorop bij het zoeken naar innovaties, waar Mark praktijkvoorbeelden van heeft gegeven en valkuilen van heeft benoemd, zoals de N737, ook wel ‘de innovatieroute’ genoemd.”
 
“Bart de Haan vervolgde de sessie met wat leuke voorbeelden uit de Handreiking Innovatiegericht Inkopen. Zelf heb ik de lezing afgesloten met het praktijkgedeelte ‘Waar vind je al dit moois?’, bedoeld om de zaal nog meer te inspireren.”
 

Praktijkcase over Past Performance

De laatste sessie die door CROW werd georganiseerd, was op donderdagochtend om 10.00 uur. Die opende Roy Voorend met een filmpje over de relatie opdrachtgever - opdrachtnemer: “Vervolgens heb ik eens ge├»nventariseerd wie er in de zaal zat. Dus wie al met Past Performance werkt en hoe dat gaat. Er waren veel deelnemers die er al mee werkten, dus ik hoefde de basis niet meer uit te leggen. CROW Past Performance gaat over het verbeteren van samenwerking, maar dat veelal met cijfers wordt vastgelegd. Om het niet te cijfermatig te maken, hebben we een praktijkcase behandeld.”
 
“De Gemeente Haarlemmermeer en AW Vessies Infra kwamen aan het woord om het verbeteren van hun samenwerking in projecten te delen. De aannemer zag het als een mooie kans om hun samenwerkingen naar een hoger niveau te tillen. Beide partijen leren veel van elkaar en maken zaken bespreekbaar door CROW Past Performance. Als Past Performance niet wordt uitgevraagd, dan vindt AW Vessies Infra dat jammer. Zij gaan er dan zelf achteraan om het toch toe te passen. Zo veel meerwaarde zien zij erin.”
 
De powerpoint presentaties van de sessies vind je hier.

Scroll naar boven