CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Staatssecretaris: Rotterdams initiatief verdient navolging

01-02-2019

CROW was op donderdag tijdens InfraTech gastheer voor de gemeente Rotterdam en een aantal Rotterdamse mkb-aannemers. Die presenteerden tijdens de vakbeurs in Rotterdam Ahoy het vervolg op het in 2011 gesloten open ‘MKB Convenant Rotterdam’.

afspraakOnder toeziend oog van onder anderen voorzitter van de Bouwagenda Bernard Wientjes, Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen, initiatiefnemer Cees Buijs van de gemeente Rotterdam, directeur Projectmanagement & Engineering op de afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam Marc van Leeuwen, CROW-directeur Pieter Litjens, MKB Infra bestuurslid Albert Martinus en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA) deden 22 bedrijven en de gemeente Rotterdam uit de doeken hoe ze hun verregaande samenwerking voortaan voortzetten. Dat doen ze onder de noemer ‘‘Programmatische Aanpak MKB Rotterdam’. Dat is het vervolg op het in 2011 gesloten ‘open MKB Convenant Rotterdam’. Dat convenant houdt in dat MKB-bedrijven meedenken over toekomstige aanbestedingen door de gemeente Rotterdam. Sinds de start van het convenant in 2011 zijn veel projecten in de gemeente Rotterdam succesvol gerealiseerd op basis van een vergaande samenwerking. Deze pilots krijgen nu vervolg.

Onder de indruk

Staatssecretaris Keijzer bleek onder de indruk van de samenwerking die Rotterdamse mkb-bedrijven en de gemeente Rotterdam hebben opgetuigd. Ze vond het een voorbeeld dat navolging verdient van andere opdrachtgevers. “Hier heeft de overheid zich verbonden met aannemers om te kijken hoe ze de kennis en kunde van hen mee kunnen nemen in een aanbestedingstraject. Dan krijg je een eerlijk product voor een eerlijke prijs. En daar is iedereen bij gebaat.”

Ook Maxime Verhagen is blij met de Rotterdamse aanpak: “Vele MKB-bedrijven zijn lid van Bouwend Nederland. Wij ondersteunen dit convenant daarom van harte; het is van groot belang dat dit uitgerold wordt over heel Nederland. Het mooie hiervan is dat er wordt uitgegaan van partnerschappen, en niet van wantrouwen. In plaats van zelf de vraag te formuleren, wordt de markt nu vooraf al betrokken. Beide kanten van de tafel hebben daar baat bij.”  

Het mag wel

Keijzer gaat zich er hard voor maken dat de Rotterdamse voorbeeld navolging krijgt in de rest van Nederland. “Ik ben verantwoordelijk voor de Agenda Beter Aanbesteden en één van de aanbevelingen die daarin zit is: maak in een aanbesteding nou gebruik van de kennis en kunde die aannemers hebben. Heel veel aanbestedende diensten denken nog steeds dat dat niet mag, maar dat is helemaal niet zo. Dat mag juist wel. In Rotterdam hebben ze dat een aantal jaren geleden neergezet en wat zie je vijf jaar later? Dat het werkt! Vanuit mijn verantwoordelijkheid zeg ik tegen al die aanbestedende diensten: ‘kijk eens hoe ze het in Rotterdam doen. En zorg dat je dat meeneemt in jouw manier van werken.’ En tegen ondernemers zeg ik: ‘Schroom niet om ons aan ons jasje te trekken. We hebben jullie nodig.”

Ook Verhagen maakt zich sterk voor een landelijke uitrol. “Binnenkort spreek ik Sharon Dijksma, wethouder verkeer van gemeente Amsterdam, en ik zal haar voorstellen dit Rotterdamse convenant ook te gebruiken voor het herstel van de Amsterdamse kademuren.”

Aan de slag

Bernard Wientjes zei ervan overtuigd te zijn dat het halen van de Klimaatdoelstellingen niet mogelijk is zonder intensieve samenwerking tussen overheden en de markt en CROW-directeur Litjens - in een vorig leven Tweede Kamerlid en wethouder in Amsterdam - gaf aan dat alle Nederlandse gemeenten dit initiatief zouden moeten omarmen: “Aan de slag.”

Bekijk hier de themapagina over Aanbesteden.

Scroll naar boven