CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Bijeenkomst Linked Data Platform: donderdag 28 maart 2019

18-02-2019

In 2019 organiseert CROW weer bijeenkomsten over de ontwikkeling van het Linked Data Platform (LDP) bij CROW. Met het LDP kunnen overheden, aannemers en ingenieursbureaus informatie zoeken, maken en delen die gebruikt kan worden in projecten voor de ontwikkeling en het beheer van openbare ruimte.

In 2018 is in drie bijeenkomsten door specialisten uit de branche vanuit verschillende oogpunten naar Linked Data gekeken. De belangrijkste conclusies uit deze bijeenkomsten waren:

  • Er is in de markt behoefte aan gestandaardiseerde uitwisseling van informatie via stabiele, betrouwbare informatiemodellen en data
  • Een LDP kan alleen succesvol worden ingezet als alle partijen bij de ontwikkeling zijn betrokken
  • Bij de verschillende partijen is al veel kennis over de mogelijkheden en het gebruik van Linked Data in het werkproces aanwezig
  • De bijeenkomsten bij CROW worden als waardevol beoordeeld. Met name het delen van kennis en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het LDP worden hoog gewaardeerd.

Op donderdag 28 maart organiseert CROW de eerste bijeenkomst over het LDP in 2019.
Na het publiceren van de CROW Basisspecificaties 2018 ligt de focus in 2019 op objecttypebibliotheken (OTL) en informatieleveringsspecificaties (ILS). Welke ideeën en wensen zijn er? Kunnen we deze in kleinschalige praktijktoetsen gaan onderzoeken en/of realiseren?
Dataplatform1.jpg

Ook gaan we in pilots met aannemers, ingenieursbureaus en overheden onderzoeken hoe de CROW Basisspecificaties 2018, in combinatie met de collectieve en individuele datasets, in de praktijk toegepast worden. De uitkomsten gaan we gebruiken om het LDP te optimaliseren om de gebruikers er van nog beter van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast zal eenduidig, uniform ‘taalgebruik’ verder worden ontwikkeld zodat partijen onderling informatie digitaal beter en sneller kunnen uitwisselen.
De deelnemers aan de bijeenkomsten in 2018 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze bijeenkomst met de definitieve agenda en tijdstip.
Ook nodigen wij iedereen uit die over de ontwikkelingen van het Linked Data Platform mee wil denken en doen om zich voor deze bijeenkomst aan te melden.
Stuur hiervoor een email met uw naam en de gegevens van uw organisatie naar helpdesk@crow.nl.

Mocht u meer informatie willen neem dan contact op met Elisabeth Klören (telefoonnummer 06 206 56 159) of Mark Hofstede (telefoonnummer 06 20 65 38 35).
 

Scroll naar boven