Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe handreiking voor toetsen kwaliteit weginspecties

10-12-2019

Voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet is een deskundig beheer noodzakelijk. De CROW-systematiek voor wegbeheer wordt op dit moment in Nederland gebruikt door meer dan 400 wegbeherende instanties bij provincies, gemeenten en waterschappen.

weginspectieOnderdeel van de CROW-wegbeheersystematiek is een visuele inspectiemethodiek. De Gebruikersgroep Wegbeheer en andere wegbeheerders hebben aangegeven dat het niet eenvoudig is om te zorgen dat de juiste mensen de goede inspecties uitvoeren. Ook CROW bemerkt dat het aantal gediplomeerde inspecteurs achterblijft bij de verwachtingen van zowel de gebruikersgroep als CROW zelf. De Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen helpt met het toetsen van de weginspecties.

Tijdens diverse gesprekken met de gebruikersgroep en verschillende wegbeheerders heeft CROW getoetst waar we de betrokken instanties het beste mee kunnen helpen en is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De Handreiking Wegbeheersystematiek Visuele Inspectie Wegen is een van de hulpmiddelen en vermeldt tips en tools voor wegbeheerders en advies- en inspectiebureaus. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor het formuleren van een opdracht / uitvraag voor een weginspectie. De handreiking heeft uiteindelijk als doel: een goede basis leggen voor de juiste afwegingen bij te nemen onderhoudsmaatregelen.

Lees meer over de nieuwe handreiking

Scroll naar boven