CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Certificaten meetvoertuigen langsvlakheid uitgereikt

13-12-2019

CROW heeft aan acht meetsystemen die langsvlakheid van wegverhardingen meten, het CROW-certificaat verstrekt. De certificering maakt onderdeel uit van het Ringonderzoek High Speed Road Profiler (HSRP).

onderzoekMet het onderzoek wordt de kwaliteit van de meetsystemen onder de loep genomen.

De meetsystemen die aan het ringonderzoek meedoen, maken gebruik van één of meerdere sensorcombinaties waarbij in iedere combinatie een (afstand)lasersensor en versnellingsopnemer zijn gemonteerd.
Er worden daarbij eisen gesteld aan de juistheid en de precisie van de langsvlakheidsparameters IRI (International Roughness Index) en het afwijkingsoppervlak viagraaf.
 

Afvallers

Aan het ringonderzoek 2019 hebben tien verschillende meetsystemen deelgenomen. Acht deelnemende meetsystemen hebben het CROW-certificaat ook daadwerkelijk mogen ontvangen. Het certificaat toont aan dat het meetsysteem voldoet aan de gestelde eisen. Deze gecertificeerde meetsystemen zijn hier te vinden.

Twee deelnemende meetsystemen hebben geen CROW certificaat ontvangen, omdat zij geen toelatingsonderzoek hebben aangeleverd. De resultaten van zo’n onderzoek zijn vereist om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat.

Scroll naar boven