Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Geef de NOVI een duidelijke basis: Nederland als groene metropool

13-08-2019

“De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wil hét antwoord zijn op onze ruimtelijke opgaven. De basis is er nu met de Ontwerp NOVI, maar hierin ontbreekt iets essentieels: een integrale benadering met regie en handvatten voor de praktijk.”

Litjens en KarakusDit schrijven CROW directeur Pieter Litjens en Platform31 directeur Hamit Karakus in een opiniestuk, onder meer gepubliceerd bij Cobouw en Gebiedsontwikkeling.nu.
 
Volgens beide directeuren worden de vier maatschappelijke opgaven (de duurzame en concurrerende economie, een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, een toekomstbestendige en bereikbare woon-­ en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving) niet integraal benaderd, maar gestapeld.
 
“In de fysieke ruimte zijn die opgaven allemaal met elkaar verweven. Je kunt geen sterk antwoord op de woningnood bieden zonder daarbij mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie te betrekken. Wie een wijk bouwt, moet altijd nadenken over de leefbaarheid, de sociale voorzieningen, het verkeer, de energievoorziening, het groen en de riolering. Met een integrale aanpak staat de NOVI dus al steviger in zijn schoenen.”
 
Dit integrale denken moet over heel Nederland als één geheel gebeuren. “Bekijk Nederland als één grote, groene netwerkstad met goede verbindingen naar andere Europese metropolen en luchthavens.”
 

Metropool

De twee voormalige wethouders van Amsterdam (Litjens) en Rotterdam (Karakus) denken dan ook dat alleen in steden denken niet werkt.
 
“We praten nog over Amsterdam en Rotterdam als grote steden, terwijl dit op wereldschaal slechts dorpen zijn”, zo zijn Litjens en Karakus van mening. “Als we onze economische toppositie willen behouden, dan is het beter in te zetten op Nederland als één groene netwerkstad, die als één grote, goed geoliede machine werkt en waar het fijn wonen en werken is en waar goede verbindingen worden gelegd met andere Europese metropolen en luchthavens. Dat maakt ons een zeldzame combinatie van een economisch concurrerende hotspot met de hoge kwaliteit van leven in een groene metropool.”
 
De NOVI moet hierin een stip op de horizon bieden. “Met een uitvoeringsprogramma kunnen provinciale, regionale en gemeentelijke overheden maatwerk leveren. Daar hoort ook een sterk kennisprogramma bij, waarmee ze onderling kennis kunnen uitwisselen. Het bord van lokale overheden is al erg vol. Ze worstelen met tijdsdruk en uiteenlopende taken. Een sterk uitvoerings- en kennisprogramma helpt hen en creëert een lerende overheid die samen handelt en optreedt. Je verknoopt namelijk overheden op gebiedsniveau en daardoor kunnen ze makkelijker ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en de energietransitie samen aanvliegen in breder fysiek verband.”
 

Scroll naar boven