Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW ondertekent DigiDealGo voor versnelling digitalisering in de bouw

12-04-2019

Samen, sneller en slimmer werken door een versnelling van digitalisering in de gebouwde omgeving. Dat is de ambitie van de DigiDealGO van de Taskforce Bouwagenda. Pieter Litjens, directeur van CROW, ondertekende de afspraken donderdag samen met vertegenwoordigers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen uit de sector tijdens de conferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ in Den Haag. Met de ondertekening maken de partijen sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw.

digidealOnze sector is sterk aan het informatiseren en digitaliseren. Om de openbare ruimte efficiënt en effectief te kunnen bouwen, beheren en gebruiken is een ‘digital twin’ nodig, met actuele informatie van alle objecten in de openbare ruimte en infrastructuur.
 

Een standaard

Volgens Jan Pieter Eelants van CROW mist de sector ‘één standaard voor het vastleggen en toepassen van collectief gedragen betrouwbare digitale objectinformatie, die gebruikt kan worden om informatie te delen tussen disciplines en partijen tijdens de hele levenscyclus. “CROW wil die samen met haar stakeholders ontwikkelen en aanbieden“, aldus Eelants.
 
CROW werkt aan BIM. Eén standaard voor collectief gedragen betrouwbare digitale objectinformatie, die gebruikt kan worden tijdens de hele levenscyclus. De kennis van bijvoorbeeld IMBOR (informatie model openbare ruimte), vormt de basis voor het vastleggen van objectinformatie in het Linked Data Platform van CROW van waaruit de ‘digital twin’ met één taal voor alle partijen kan worden beschreven.
 

Een veilige duurzame leefomgeving

De DigiDealGo is het startschot voor het Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving. Het hoger doel is te ‘zorgen voor een veilige, gezonde, duurzame leefomgeving en Nederland toonaangevend en concurrerend te houden’. Dat sluit aan bij de doelstelling van CROW voor een veilig en goed geregeld Nederland. ‘Niet alleen is het een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijfveer voor productiviteitsgroei’, aldus de Taskforce.
 

Ambities

Het programmaplan bevat een meer-jaren vooruitblik en een concrete invulling voor het komende jaar. Met de DigiDealGo formuleren de partijen de volgende ambities: informatie wordt gedeeld; informatie is op afroep beschikbaar; toepassen van kennis en informatie wordt makkelijker en van informatie naar innovatie. Nieuwe technologieën en successen komen beschikbaar voor de hele sector.
 
Het rendement voor de stakeholders en gebruikers – op lange termijn – is betere communicatie en delen van informatie door eenduidig data te verzamelen, gebruiken en delen.  Hierdoor is er minder miscommunicatie en dus minder bouwfouten, beter levenscyclus benadering mogelijk, betrouwbare en terugvindbare archivering, en uiteindelijk dus een enorme kostenbesparing.
 
CROW draagt met de ondertekening actief bij aan de ambities en doelen van de DigiDealGO. Daarnaast treden we op als ambassadeur van het programma richting de partners in onze eigen werkomgeving.
 
De DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) is het resultaat van een intensieve verkenning het afgelopen half jaar. Op de website www.digidealgo.nl vindt u de opbrengsten van deze verkenning.

Scroll naar boven