CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Contract als data

18-04-2019

In het kader van kwaliteitstoetsing, verificatie en validatie moeten opdrachtnemers bewaken, dat zij zich aan alle eisen en uitgangspunten in het contract houden.

Op dinsdagmiddag 16 april heeft de werkgroep Verificatie en Validatie een bijeenkomst gehad met als thema: Contract als data.


v.l.n.r.: Berwich Sluer, Bram van de Ham, Mark Hofstede, Elisabeth Klören,
           Bernard Witteveen, Gerben van Leeuwen

Tijdens de aanbesteding, maar ook na gunning worden grote hoeveelheden informatie geleverd door opdrachtgevers:

  • Van toepassing zijnde documenten met areaalgegevens, ontwerpen, onderzoeken, enzovoorts,
  • Vraagspecificatie met beschrijving van het project, functies, objecten, product- en proceseisen, enzovoorts.

Verificatie en validatie

In het kader van kwaliteitstoetsing, verificatie en validatie moeten opdrachtnemers bewaken, dat zij zich aan alle eisen en uitgangspunten in het contract houden. Daarvoor hebben zij de informatie nodig als data, om in te lezen in een projectbeheersingsapp. Als deze informatie allemaal in een zip bestand geleverd wordt met pdf’s erin, moet de informatie uit deze bestanden geknipt worden en in de app geplakt worden.
 

Advies

Het advies van de werkgroep is: om als een opdrachtgever zelf data heeft, dit ook als data te leveren.
Het verzoek aan CROW is: werk alsjeblieft aan standaarden zodat duidelijk is welke informatie als data geleverd wordt, en in welk formaat. Dat scheelt een heleboel knippen, plakken, mapping en data-transformatie, met alle risico’s op fouten die daarbij horen.
 
Eén ding is daarbij het allerbelangrijkst: als je in twee of meer contracten dezelfde eisen stelt, zorg dat die herkenbaar zijn. Dan kan de opdrachtnemer de slimme dingen die in het vorige project bedacht zijn terugvinden, en hoeft er niet twee of meer keren te worden nagedacht. Dus hoe meer standaard, hoe minder kosten gemaakt hoeven te worden zowel tijdens de tenderfase als daarna. Gebruik het linked data platform, en verwijs naar de unieke “identifiers” (codes) van standaard eisen in de CROW Basisspecificaties 2018, de collectieve eisensets en je individuele eisen. Dat scheelt je opdrachtnemers een heleboel saaie, bureaucratische handelingen!
 
Het uitgebreide verslag volgt nog maar de onderwerpen zijn duidelijk: Data uit de Vraagspecificatie, Objecttypebibliotheken gebruiken voor de objecten in je vraagspecificaties, standaarden voor het Provinciaal Contracten Buffet, Informatieleveringsspecificaties als data leveren.

Meer weten? Stel je vraag aan Elisabeth Klören (elisabeth.kloren@crow.nl) of Mark Hofstede (mark.hofstede@crow.nl
 
 
 

Scroll naar boven