Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Waterbouw en Geotechniek trekken samen op in één CROW-Programma Advies Raad

02-09-2018

Eén platform waar problemen, behoeften en vragen uit het werkveld samenkomen voor een gezamenlijke oplossing, dat is de CROW-Programma Advies Raad Waterbouw en Geotechniek (PAR W en G). Zij gaan zich bezighouden met kennisontwikkeling in de vorm van aanbevelingen en richtlijnen voor beide werkgebieden.

dijken en water“Eerder waren de platformen van waterbouw en geotechniek aparte gremia,” legt Robert de Roos, top adviseur bij Rijkswaterstaat, uit, “terwijl de twee sectoren sterk verbonden zijn met elkaar. Neem bijvoorbeeld een dijk (waterbouw), deze heeft een hele duidelijke relatie met de ondergrond (geotechniek). Bij een dijk zijn beide vakgebieden onlosmakelijk aan elkaar verbonden, die kunnen niet los gezien worden als er richtlijnen worden opgesteld.”

Egbert van der Wal, hoofd van de afdeling engineering bij Havenbedrijf Rotterdam, vindt ook dat de twee disciplines samen op horen te trekken. Hij is blij dat ze nu samen komen in één raad: “Vroeger was het niet even duidelijk hoe je tot het resultaat moest komen. Dan werden de ene keer Duitse, en dan weer Spaanse normeringen gebruikt bij de bouw. Richtlijnen en aanbevelingen die uit deze raad komen geven uniformiteit aan de markt en dat geeft rust naar de opdrachtgever.”

Rijkswaterstaat, als een van de grote opdrachtgevers in de markt, beaamt dit. De Roos: “Zo’n programmaraad voor waterbouw en geotechniek is voor ons als opdrachtgever ontzettend belangrijk om mede invloed te hebben in de te hanteren rekenregels. Wij hebben er ook belang bij om, als er onvolkomenheden in de regels van een contract zitten, een platform te hebben waar we deze regels kunnen verbeteren of optimaliseren.”

Programma Advies Raad

In de raad komen opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers bij elkaar om verbeteringen te bespreken. De input komt vanuit de gehele sector. Van der Wal: “De raad gaat kennisbehoefte inventariseren in het veld. Je bepaalt gezamenlijk dat er misschien een revisie nodig is, of dat er een nieuwe handleiding zou moeten komen over een issue waar nu onduidelijkheid over is. Dit soort problemen kan je dan oplossen met elkaar.”

Nieuwe ontwikkelingen

Zowel Van der Wal als De Roos denken dat er nog genoeg te doen is voor de raad. Zo ziet Van der Wal dat de focus continu verandert: “In het verleden hadden we het helemaal niet over duurzaamheid of over slimme ICT-technieken. Je ziet ook dat er steeds weer innovatieve producten komen die aandacht behoeven. Hoe beoordeel je die als opdrachtgever, wanneer de aannemer hiermee wil gaan bouwen?”

De Roos denkt dat de komende tijd onderwerpen als waterveiligheidsnormen en filterlagen op het programma kunnen staan. “Daar zijn veel discussies over, op dit onderwerp zouden wij graag stappen in nemen.”

Bij CROW

De raad zal begeleid en gefaciliteerd worden door CROW. Een partij waar ze zowel bij het Rotterdams Havenbedrijf als Rijkswaterstaat blij mee zijn. Dat zit vooral in het onafhankelijke karakter van het kennisplatform.

“Ik zie de intentie van CROW om het veel professioneler aan te pakken dan voorheen,” aldus De Roos. Hij denkt dat om van de raad een succes te maken, er wel een partij als CROW aan getrokken moet worden . “Ik zie dat er belangrijke stappen genomen moeten worden. Het is van belang dat zo’n netwerkorganisatie de partijen bij elkaar brengt. Vaak is dat nog niet zo makkelijk.”

“Ik verwacht van CROW dat zij de partijen kunnen mobiliseren om uiteindelijk die aanbevelingen en richtlijnen die we hebben up-to-date te houden en nieuwe kennishiaten dusdanig goed te behandelen dat wij antwoord krijgen op de vragen die er nog zijn,” vult Van der Wal aan.

De Roos hoopt bovendien dat door CROW er meer bekendheid komt voor het onderwerp. “Ik hoor om mij heen dat mensen bang zijn dat waterbouw en geotechniek, onder de radar lijken te verdwijnen. Met CROW hoop ik weer echt een impuls te kunnen geven aan het kennisprogramma.”

Medio september is het eerste overleg van de Programma Advies Raad Waterbouw en Geotechniek met diverse sectorvertegenwoordigers bij CROW.

 

Scroll naar boven