Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Onderzoek: markt enthousiast over bouwteams

13-09-2018

De inzet van bouwteams bij projecten zorgt voor veel positieve geluiden. Om meer inzicht te krijgen in de behoeften vanuit de sector heeft CROW een onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van deze resultaten kunnen er praktische oplossingen en kennisproducten ontwikkeld worden.

Planning bouwteamEen bouwteam is een samenwerkingsvorm waarbij de aanbesteder de ontwerptaak en de realisatie uitbesteed. Hierbij wordt een ingenieursbureau of architect gecontracteerd voor de voorbereiding en het ontwerp. Daarnaast wordt er een bouwteamovereenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en een aannemer. Deze aannemer krijgt dan de rol om te adviseren in de ontwerpfase en verkrijgt tevens het eerste recht om het gemaakte ontwerp te realiseren.

Uit het marktonderzoek blijkt dat er inderdaad veel enthousiasme is voor de inzet van bouwteams. Het aantal organisaties dat reeds gebruik maakt van bouwteams is relatief groot. Van deze gebruikers is een ruime 85% (zeer) tevreden. Er wordt zeker meerwaarde gezien, wat hopelijk kan leiden tot meer interesse voor bouwteams uit de rest van de sector.

Enthousiaste opdrachtgevers én opdrachtnemers

Aannemers en ingenieursbureaus lijken enthousiast te zijn over deze vorm van samenwerken. Het zijn dus niet alleen opdrachtgevers die bouwteams in willen zetten, maar ook opdrachtnemers die de meerwaarde hiervan inzien. Zij stellen dat er door bouwteams meer ruimte is voor inzicht en afstemming ten aanzien van het ontwerp en uitvoeringskeuzes bij een project. Door de ervaring van verschillende partijen al vroeg in een project te bundelen kan er veel bereikt worden. Op deze manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de kennis uit de markt. Door de goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden faalkosten en vertragingen voorkomen.

Verbeterpunten

Veel gebruikers geven aan dat het gewenst is om een modelcontract op te stellen. Op dit moment is er een overeenkomst uit 1992 die gebruikt kan worden, echter is deze vaak niet compleet genoeg. Bouwteams maken vaak zelf een contract, waardoor er vele verschillende versies ontstaan. Door het actualiseren van het modelcontract, kunnen processen worden geoptimaliseerd en kan er effectiever gewerkt worden.  Vanuit de opdrachtgevers wordt aangegeven dat bouwteams niet altijd eenvoudig toe te passen zijn. Met name door beleidsmatige politieke drempels is het voor sommige opdrachtgevers lastig om bouwteams te introduceren. CROW wil een kennistool ontwikkelen die hierbij kan helpen.

Meer kennisoverdracht

Uit het marktonderzoek is gebleken dat gebruikers meer inzicht wensen in het gebruik van bouwteams. Het is vaak niet duidelijk wanneer een bouwteam ingezet kan worden. CROW denkt er dan ook aan om een keuzetool te ontwikkelen om dit overzichtelijk te maken. Op basis van project eigenschappen kan dan bepaald worden of een bouwteam in een specifieke situatie wel of juist niet ingezet moet worden. Daarnaast is er een behoefte om Best Practices duidelijker in beeld te brengen. In het onderzoek kwam naar voren dat een deel van de sector niet op de hoogte is van het gebruik van bouwteams. Cursussen kunnen helpen om bouwteams duidelijker in beeld te brengen.

Samenwerken met andere partijen

Bouwteams draaien om samenwerking. Het is voor CROW dan ook een mooi doel om samen te werken met andere kennispartijen. Er zijn nog geen concrete vervolgstappen, maar een samenwerking met Bouwend Nederland zou meerwaarde kunnen bieden om samen een model overeenkomst op te stellen die draagvlak biedt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Daarnaast kan IBR een goede samenwerkingspartner zijn. Door de juridische kennis van IBR te bundelen met de praktische kennis van CROW zou veel bereikt kunnen worden. Deze samenwerkingen zijn voor de toekomst echter nog onduidelijk. We hopen hier in een volgende nieuwsbrief meer informatie over te kunnen delen.

Scroll naar boven