CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Investeren in lopen loont

20-09-2018

CROW heeft onderzoek laten doen naar de beschikbare kennis over de baten van investeren in lopen.

baten en lopenConclusie: er blijkt al voldoende kennis te zijn om te concluderen dat investeren in lopen kan bijdragen aan het bereiken van doelen op vele beleidsterreinen. Het is dus tijd om aan de slag te gaan!

Er is zowel binnen als buiten Nederland steeds meer aandacht voor lopen. Onder andere vanwege ruimtegebrek in stadscentra, vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en omdat lopen goed is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een gebrek aan kennis over de baten van investeren in lopen is één van de oorzaken dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in loopvoorzieningen. Daarom hebben economisch onderzoeksbureau Decisio en Molster Stedenbouw een rapport opgesteld waarin u kunt zien wat al bekend is over investeren in loopvoorzieningen zijn en welke kennis er (nog) ontbreekt.

Wat kunt u met het rapport:

  • U kunt kennis nemen van de baten van investeren in lopen en deze kennis verspreiden.
  • U kunt in gesprek gaan met collega’s van andere beleids­sectoren en kijken naar hoe u elkaar kunt versterken, van elkaar kunt leren en wellicht middelen kunt samenvoegen.
  • U kunt een intersectoraal loopbeleid formuleren en daarbij alle relevante sectoren, partijen en mensen betrekken.
  • ​U kunt ervoor zorgen dat een kwalitatief goed loopnetwerk integraal onderdeel uitmaakt van het omgevings­beleid.
  • U kunt onderzoeken uitvoeren om de nog bestaande kennisleemtes over de effecten van investeren in lopen te vullen.

 
Het rapport is vrij te gebruiken. Wanneer begint u met investeren in lopen?
 
Bekijk het rapport

Scroll naar boven