Rovae gecertificeerd SDW-opleider

26-10-2018

De opleiding Gladheidsbestrijding-Winterdienst van Rovae is door CROW beoordeeld en gecertificeerd op basis van ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’. De audit van de opleiding was een succes. Hiermee is Rovae de zevende die het CROW-certificaat heeft ontvangen.

Certificaat = kwaliteit training

De opleiding moet voldoen aan de ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’. Dit is ook waar het CROW-certificaat garant voor staat. Waar de opleiding inhoudelijk aan moet voldoen is opgenomen in de eisen. Ook zijn er eisen opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van de trainers en het maximum aantal personen dat aan de opleiding deel mag nemen. Het certificaat is verstrekt op basis van een uitgebreide audit. Het certificaat mag vijf jaar lang gevoerd worden. Op regelmatige basis wordt de opleiding gecontroleerd of nog steeds aan de opleidingseisen wordt voldaan.

Werkgevers (opdrachtgevers) voldoen aan wetgeving

Vanuit de kant van de overheid en het bedrijfsleven zijn gecertificeerde opleidingen van belang. Een werkgever (bij inhuur: opdrachtgever) is volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 8) verplicht om medewerkers te voorzien van voldoende voorlichting met betrekking tot het werk en verbonden risico’s. De door CROW gecertificeerde trainingen geven hier invulling aan door er voor te zorgen dat deelnemers kennis van zaken hebben over gladheidbestrijding en het veilig werken met dooimiddelen en materieel.

Herkenning gecertificeerde trainingen

De door CROW gecertificeerde trainingen zijn herkenbaar aan het beeldmerk ‘Specifieke Deskundigheid Winterdienst (SDW)’. Dit beeldmerk mogen de opleidingsorganisaties in de communicatie naar de markt en doelgroepen gebruiken als herkenning van de kwaliteit van de opleiding SDW.

keurmerk.jpg

Meer weten?

Het kennisdocument ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’ is opgenomen in de Online Kennismodule Gladheidsbestrijding. Lees meer over de certificering op deze informatiepagina.

Scroll naar boven