Kijk en vergelijk: CROW lanceert nieuwe benchmarksystematiek voor de Openbare Ruimte

25-10-2018

Met deze nieuwe landelijke benchmarksystematiek kunnen overheden hun gegevens over de kwaliteit, kosten en arealen voor het beheer van de openbare ruimte op een standaard manier bijhouden én eenvoudig aanleveren bij deelname aan een benchmark. Hierdoor wordt het vergelijken van beheerprestaties steeds makkelijker en eerlijker.

Overdracht benchmarksystematiek G4De benchmarksystematiek is tot stand gekomen in co-productie met de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, de gemeenten Eindhoven en Arnhem, en in samenwerking met de benchmarkorganisaties NVRD, Wageningen Environmental Research en Antea Group.

Handreiking voor gemeentelijke assetmanagers

Voor assetmanagers is de indeling kwaliteit, kosten en risico’s van belang. Deze benchmarksystematiek biedt handvatten voor twee belangrijke pijlers: kwaliteit en kosten. Er worden beheerprestaties onderscheiden voor de disciplines openbaar groen, verharding en schoon/reiniging. In een later stadium kunnen de prestaties van andere kapitaalgoederen in de buitenruimte worden toegevoegd.

De benchmarksystematiek

De benchmarksystematiek bestaat uit twee onderdelen:

  • Een beschrijving van de algemene benchmarksystematiek en de verdiepende informatie over het vergelijken van beeldkwaliteit. Deze informatie maakt onderdeel uit van de Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis.
  • Aanvullende en verdiepende informatie voor het onderdeel financiën, aansluitend op het BBV (Besluit begroting en verantwoording), voor het vergelijken van kosten per areaaleenheid. De informatie maakt onderdeel uit van de Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte Plus.

Scroll naar boven