CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

De driedeling van Training Past Performance

05-11-2018

CROW Past Performance is een systematiek die het mogelijk maakt om opdrachtnemers in de bouw- en infrasector te beoordelen tijdens het uitvoeren van hun opdracht en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.

Zaken Om met de CROW Past Performance-systematiek te mogen werken en beoordelingen te mogen plaatsen in de landelijke database, is het verplicht om een training over dit onderwerp te volgen. Deze training kunt u bij ons volgen. Om u een beeld te geven van de inhoud, leggen we vast uit waarom we heel bewust hebben gekozen voor een opbouw in drie delen: thuiswerk, klassikaal en coaching. Met deze driedeling hopen we een zo groot mogelijk leereffect te creëren en bent u zo kort mogelijk weg van de werkvloer!

Vooraf al feeling krijgen

U kunt zelf vooraf bekijken waar de systematiek uit bestaat en vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de gedragscode, om er wat feeling voor te krijgen. Ook krijgt u een introductievideo te zien van het dashboard dat u gebruikt om de beoordeling daadwerkelijk uit te voeren. De link van deze video blijft ook na de training geldig, dus u kunt dit altijd als naslagwerk gebruiken.

Deelnemer Gert-Jan Ursem:
“Via rollenspellen en feedback worden gesprekstechnieken geleerd om houding en gedrag van zowel opdrachtgevers als marktpartijen te beoordelen.”

Samenwerking professionaliseren

Tijdens de klassikale trainingsdag behandelen we nog een klein deel theorie over de systematiek en over communicatietechnieken. Het is heel belangrijk om te weten hoe u het gesprek met elkaar aangaat over de vragenlijst. De samenwerking professionaliseren is immers één van de belangrijkste doelen van CROW Past Performance. Tijdens de klassikale training werken we samen aan soft skills. We reiken u tools aan hoe u dit het beste doet en we oefenen met cases.

Deelnemer Klaas Dekkers:
“Ik vind Past Performance een heel goed instrument om de samenwerking te verbeteren. Met een open houding leren we gestructureerd feedback geven, zonder dat er direct een (negatieve) aanleiding voor is.”

Coaching op locatie

Het derde deel van de training is coaching on the job. Hiermee vullen we de openstaande kennisbehoefte in. Wilt u misschien nog wat extra uitleg over het dashboard? Of wilt u dat we tijdens een gesprek met een aannemer erbij komen zitten om als coach op te treden? We vullen het coachingsgedeelte in zoals u dat wilt in circa 2 uur op locatie. 

Succesvolle training op 17 oktober!

We spraken met twee enthousiaste deelnemers van de laatste Past Performance training. Gert-Jan Ursem vertelt hoe de training in zijn werk ging: “Via rollenspellen en feedback worden gesprekstechnieken geleerd om houding en gedrag van zowel opdrachtgevers als marktpartijen te beoordelen.” Ook Klaas Dekkers is lovend over de training: “Ik vind Past Performance een heel goed instrument om de samenwerking te verbeteren. Met een open houding leren we gestructureerd feedback geven, zonder dat er direct een (negatieve) aanleiding voor is. De rollenspelen in de training vond ik erg nuttig, want zo kon je vanuit alle rollen oefenen. In plaats van mopperen op elkaar gaan we nu goed het gesprek aan met de aannemer. Daar is moed voor nodig, maar met ondersteuning van CROW is daar winst te behalen in de samenwerking. De training was wat mij betreft zeer geslaagd."

Iets voor u?

Meld u aan voor de training Past Performance
Bekijk de pagina van Past Performance

Scroll naar boven