Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Asfaltkwaliteitsloket in de race voor innovatieprijs

02-11-2018

Een daling van de CO2-uitstoot, minder geluidshinder of een langere levensduur; innovaties in asfalt kunnen vele voordelen opleveren. De mogelijkheid om te innoveren in asfalt en om innovaties toe te passen, wordt echter geremd door strakke normen en richtlijnen rondom het product.

AsfaltDit stelsel van richtlijnen is gericht op bewezen producten en technieken. Innovatieve producten vallen veelal buiten deze kaders, waardoor innovaties minder makkelijk en minder snel op de markt komen en toegepast worden.

Door een samenwerking tussen de G4-gemeenten, de gezamenlijke provincies, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, TNO en CROW moet hier verandering in komen.

Commitment

Deze partijen hebben gezamenlijk het Asfaltkwaliteitsloket in het leven geroepen en ondergebracht bij CROW. Het loket valideert geclaimde eigenschappen van innovatieve asfaltproducten.
Het loket is er zowel voor aanbieders van innovatieve producten als de afnemers van deze producten. Aanbieders van innovatieve producten kunnen de claims ten aanzien van de eigenschappen van hun product laten valideren door een onafhankelijk deskundigenteam bestaande uit medewerkers van onder meer TNO, Rijkswaterstaat en de TU Delft.

CROW zorgt voor de afhandeling van de binnengekomen aanvragen voor validatie van een innovatief product. Zij zorgt voor de eerste beoordeling van de aanvraag, het verzamelen van de benodigde data en informatie over het product, het instellen van het deskundigenteam en het beschikbaar stellen van de bevindingen van het deskundigenteam.

Het unieke aan de samenwerking in het Asfaltkwaliteitsloket is dat overheidspartijen en marktpartijen zich hebben gecommitteerd aan de uitspraken van het loket. Als potentiële afnemers van de producten hebben zij via het loket een betrouwbaar overzicht van innovatieve producten en de eigenschappen.

Infratech innovatieprijs

Door het innovatieve karakter van de samenwerking tussen zowel markt- als overheidspartijen, doet het Asfaltkwaliteitsloket mee aan de Infratech Innovatieprijs 2019 in de categorie ‘vernieuwende samenwerking’.

De prijs is bedoeld om innovatieve ideeën te stimuleren op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Op de weg naar brede toepassing van innovaties zijn vele hobbels.

Marc Eijbersen, projectmanager bij CROW, en betrokken bij het opzetten van het Asfaltkwaliteitsloket: “Een belangrijke hobbel voor de toepassing van innovatieve producten is het aantonen van de geclaimde eigenschappen van de innovatie. Het bestaande afsprakenstelsel voor bewezen producten en technieken is vaak niet passend. En dan kom je in het gebied waar de innoverende partij bepaalde eigenschappen claimt die voor een potentiële afnemer van het product moeilijk te beoordelen zijn.”

“Het Asfaltkwaliteitsloket moet deze hobbel wegnemen door een onafhankelijke validatie van de eigenschappen. Belangrijk hierbij is dat zowel aanbieders als afnemers van innovatieve producten het commitment hebben uitgesproken om zich te binden aan de uitspraak van het Asfaltkwaliteitsloket.”

Meer weten?

Ga hier naar het Asfaltkwaliteitsloket.

Scroll naar boven