CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

RAW 2020 Update: op de goede weg

28-05-2018

De afgelopen maanden heeft het team RAW door onderzoeksbureau Newcom marktonderzoek laten uitvoeren om meer gevoel te krijgen bij wat er leeft onder RAW-gebruikers.

Screenshot PowerPoint marktonderzoekIn eerste instantie zijn daarbij alle RAW-teamleden geïnterviewd om te achterhalen wat voor een beelden er onder hen leven. Vervolgens zijn deze ‘getoetst’ onder RAW-gebruikers. Graag delen we hier op hoofdlijnen de onderzoeksresultaten:

  • Er is grote overeenkomst in het gebruik, de wensen en behoeften t.a.v. de RAW-systematiek en CROW
  • De RAW-systematiek wordt stevig omarmd door de gebruikers
  • Hoewel men openstaat voor andere contractvormen, verwacht het overgrote deel van de gebruikers dat RAW ook in de toekomst de meest gebruikte contractsvorm zal zijn
  • Verbeterpunten liggen met name op het verder inhoudelijk uitbreiden van de RAW. Daarnaast is er een sterke behoefte aan het uitdiepen van het thema duurzaamheid en het gebruik van innovatieve materialen
  • De belangrijkste reden om geen gebruik (meer) te maken van RAW is dat de werkzaamheden of projecten een andere type contract vragen
 

Het onderzoek onderschrijft ons goede gevoel met waar we mee bezig zijn in het kader van RAW 2020 en biedt zeker ook ruimte voor uitbreiding en/of verbetering. De komende tijd kijken we binnen het RAW-team waar we concreet nu al handen en voeten aan kunnen geven en waar eventueel nader verdiepend marktonderzoek gewenst is.

In de Nieuwsbrief Contracteren zullen wij u blijvend informeren, onder andere over de onderwerpen die in werkgroepen onder handen zijn en waar u de komende tijd de tervisieleggingen van tegemoet kunt zien. Lees meer over RAW.

Scroll naar boven