CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Gerelateerd


Nieuw en geactualiseerd verkeersveiligheidsbeleid

01-05-2018

Het huidige beleid over verkeersveiligheid wordt geactualiseerd. CROW is hier vanuit haar kennisrol in het veld bij betrokken.

Kinderen in politievestenVerkeersveiligheid staat fors in de belangstelling en is speerpunt voor het Kabinet. Op dit moment wordt het huidige beleid geactualiseerd. CROW is hier ook bij betrokken vanuit haar kennisrol in het veld.

Donderdag 26 april is de geactualiseerde visie Duurzaam Veilig van SWOV gepresenteerd op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres. CROW heeft in de concept-fase input geleverd hierop.

Daarnaast is CROW ook betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid van de gezamenlijke overheden dat zich richt op de periode tot het jaar 2030. De geactualiseerde visie Duurzaam Veilig wordt hierin ook meegenomen.

Tenslotte zijn kennisinstellingen en andere partijen het Manifest Verkeersveiligheid aan het uitwerken in projecten. Dit manifest is ondertekend door meer dan 30 organisaties waaronder CROW.

Scroll naar boven