Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

ProRail: structurele toepassing DuboCalc als gunningscriterium

23-03-2018

De CO2-ladder wordt bij ProRail al geruime tijd systematisch toegepast als gunningscriterium in vrijwel alle aanbestedingen van spoorprojecten. Op directieniveau is afgesproken dat daarnaast alle BBV (Boven Bouw Vernieuwing) en Kunstwerken projecten nu ook met DuboCalc als gunningscriterium worden aanbesteed. In deze type projecten worden grote hoeveelheden materiaal toegepast en is sprake van een grote CO2-uitstoot en negatieve impact op andere milieuaspecten. Met het gunninscriterium DuboCalc willen we onze opdrachtnemers en leveranciers stimuleren om deze impact te verminderen.

Voor het besluit om DuboCalc structureel toe te passen zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Afgelopen jaren hebben we goede ervaring opgedaan met de inzet van DuboCalc in de aanbesteding van 12 projecten en hebben we de resultaten gemonitoord, geëvalueerd en het gunningscriterium geoptimaliseerd. Hierbij hebben we nauwe afstemming gezocht met Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers uit het Samenwerkingsverband Duurzaam GWW die DuboCalc gebruiken. Verder zijn we ook uitvoerig in gesprek met onze opdrachtnemers en leveranciers om hun ervaringen te horen en bespreken we met elkaar hoe we het gunningscriterium verder kunnen verbeteren en het onderscheidend vermogen kunnen vergrot.

Spoorwerkzaamheden

Een belangrijk aandachtspunt hebben we ons ten harte genomen: het gunningscriterium werkt alleen als deze structureel wordt toegepast, want door het incidenteel in te zetten krijg je de markt niet in beweging. Deze heeft immers voldoende perspectief en tijd nodig om te investeren in duurzame productontwikkeling. Partijen staan er positief in en de verwachting is dat we de komende tijd concrete resultaten gaan behalen met duurzaam materiaalgebruik.
 


De ‘Green Deal GWW 2.0’ heeft als doel dat in 2020 in alle relevante GWW projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. Om dit doel te behalen hebben 90 organisaties inmiddels al de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. CROW heeft zitting in het Loket Green Deal Duurzaam GWW dat zich tot doel heeft gesteld om de ondertekenaars te faciliteren bij het realiseren van hun doelstellingen. Daarnaast is CROW verbonden met de instrumenten behorend bij de Aanpak Duurzaam GWW, waaronder CO2 prestatieladder en werkt CROW aan een praktische handreiking Duurzaam GWW voor gemeenten

Scroll naar boven