CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Bent u op zoek naar ontwerphandreikingen voor een landbouwpasseerplaats?

06-03-2018

Al enkele jaren is de landbouwpasseerplaats in onze kennismodules opgenomen, maar de landbouwpasseerplaats was nog nooit inhoudelijk uitgewerkt. We zijn de afgelopen periode hard aan de slag gegaan om ontwerphandreikingen op te stellen.

landbouwpasseerplaatsen

Op veel gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom wordt landbouwverkeer toegelaten. In onze publicatie Basiskenmerken wegontwerp geven we aan dat dit mogelijk is, mits er compenserende maatregelen worden getroffen in de vorm van ‘passeermogelijkheden met voldoende inhaalzicht’. De ontwikkelde ontwerphandreikingen voor een landbouwpasseerplaats gaan uitgebreider in op de plaats van realisatie, tussenafstand en het daadwerkelijke ontwerp van de verschillende vormen van de landbouwpasseerplaats.

Ontwerphandreikingen

In de kennismodules Wegontwerp Buiten de Bebouwde Kom en Wegontwerp Binnen de Bebouwde kom staat onder andere beschreven welke verschillende vormen een landbouwpasseerplaats kan hebben. Onderscheiden worden een landbouwpasseerstrook, een landbouwpasseerbaan en een landbouwpasseerhaven. Welke vorm gekozen wordt, is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen de verplichte en onverplichte passeerstrook. De ontwikkelde handreiking geeft aan welke bebording en markering nodig is.  

Scroll naar boven