Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Handreiking voor gemeenten: duurzaamheid in projecten en organisaties

23-03-2018

CROW heeft aan Royal HaskoningDHV opdracht gegeven tot het opstellen van een handreiking ‘Aanpak Duurzaam GWW’ voor gemeenten. Deze opdracht is een vervolg op de verkenning die CROW in 2016 heeft uitgevoerd naar de toepassing van de aanpak Duurzaam GWW in de gemeentelijke praktijk. Om de verduurzaming van de gemeentelijke infrastructuur te stimuleren en gemeenten concreet en praktisch te helpen, wordt een handreiking opgesteld.

Afgelopen donderdag 8 maart hebben tien gemeenten samen met CROW en RoyalhasKoningDHV nagedacht over duurzaamheid. Duurzaamheid in gemeentelijke projecten en in de gemeentelijke organisaties. Deze bijeenkomst was gepland om kennis en vragen te delen, alles met als doel om te komen tot een handreiking over Duurzaamheid voor alle projectfasen en tot een handreiking die aansluit bij de Aanpak Duurzaam GWW.

Aan het begin van de bijeenkomst heeft RoyalHaskoningDHV de Aanpak Duurzaam GWW uiteengezet, zodat alle deelnemers konden starten vanuit eenzelfde vertrekpunt. Starten? Ja inderdaad, starten met een casus waarin kleine groepen duurzaamheid een plek hebben proberen te geven in de verschillende projectenfasen. Belangrijk voor de handreiking was het ophalen van: Waar loopt men tegen aan? Wat is laaghangend fruit? Hoe groot is de afhankelijkheid van de éne fase ten opzichte van de andere fase? Wat moet men bijvoorbeeld in de verkenningsfase doen om duurzaamheid een goede plek te kunnen geven in ontwerpfase?

De deelnemers gingen intensief aan de slag. Serieuze gesprekken en humor wisselden elkaar af. Ondertussen tekende Lotte van Bureau voor Beeldzaken er lustig op los. Zij heeft een visual gemaakt bij de gesprekken die plaatsvonden tijdens de bijeenkomst. Een leuke manier om beelden bij de handreiking te ontwikkelen, maar ook een prettige manier van verslaglegging.

Beeldverslag bijeenkomst

De gehouden bijeenkomst staat niet op zichzelf, dit is een van de drie bijeenkomsten die we met elkaar organiseren. De informatie die we delen vormt de basis voor de inhoud van de handreiking. Donderdag 26 april komen we weer bij elkaar. Voor die tijd ontvangen de deelnemers het concept dat RoyalhaskonigDHV en CROW nu vormgeven. In de derde bijeenkomst gaan we kijken of de informatie daadwerkelijk aansluit bij de verwachtingen én of de inhoud van het concept voldoende praktisch is; kunnen gemeenten ook daadwerkelijk gebruik maken van de tips, de voorbeelden en het proces in hun dagelijkse werk?

De planning:
  • 18 januari, 1ste bijeenkomst
  • 8 februari, presentatie aan de 12 Provincies
  • 8 maart, 2de bijeenkomst
  • 13 april, overleg met de vereniging Stadswerk
  • 26 april, 3de bijeenkomst
  • 16 mei, presentatie tijdens het Congres Aanbesteden & Contracteren
  • Juni 2018, publicatie van de handreiking
 

Meer informatie

Heeft vragen of wilt u meer weten over deze bijeekomsten? Neem dan contact op met Mark Hofstede via mark.hofstede@crow.nl. Lees ook het nieuwsbericht Opstellen handreiking Aanpak Duurzaam GWW voor gemeenten.

Scroll naar boven