CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Ondertekening Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer

29-06-2018

Op 31 mei vond het Festival Duurzame Mobiliteit plaats in Amersfoort. Tijdens dit festival heeft CROW, samen met alle andere betrokken partijen, een handtekening gezet onder het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer.

Iman Koster convenant

De afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs stellen voor de mobiliteitssector als doel een uitstootafname van 95% in 2050. Ook het doelgroepenvervoer zal uiteindelijk 'Zero Emissie' moeten worden. Op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet een groep koplopers uit de volle breedte van de sector (de 'Coalition of the Willing') zich in voor het versnellen van de overgang. Op 31 mei ondertekenden 32 gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bestuursakkoord waarin zij afspreken dat hun doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. 
 
In het bijbehorende convenant leggen partijen uit de sector hun commitment vast om de gezamenlijke ambitie te ondersteunen met acties. Gemeenten die ondertekenden zijn Publiek Vervoer Groningen Drenthe (namens 21 gemeenten), Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Regio Drechtsteden (7 gemeenten) en Hoorn. Andere deelnemers zijn vervoerders, leveranciers van voertuigen en laadinfrastructuur, de VNG en het GNMI, KNV Taxi, de verenigde netbeheerders, Natuur & Milieu, en kennisorganisaties. Ook CROW heeft het convenant ondertekend. In het convenant is vastgelegd dat partijen gaan samenwerken op het gebied van kennisontwikkeling, het benutten van schaalvoordelen en het aanhaken van de vervoerssector in alle ontwikkelingen. Dit alles om toe te werken naar Zero Emissie in het doelgroepenvervoer in 2025.

Lees meer over doelgroepenvervoer

Scroll naar boven