Jan van Selm nieuwe directeur DOVA

30-01-2018

Samenwerkingsverband DOVA heeft per 1 februari een nieuwe directeur. Jan van Selm (56) volgt René Meijer op, die met pensioen gaat.

Jan-van-Selm-directeur-DOVADOVA (Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten) had in René Meijer een directeur met veel OV- en mobiliteitservaring. Hij leidde het Samenwerkingsverband DOVA sinds de oprichting in 2015. Daarvoor was hij directeur van SKVV (Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer) en had hij managementfuncties bij het OV-bureau Randstad en de gemeenten Rotterdam, Alkmaar en Amsterdam. 

Ook de nieuwe directeur Jan van Selm brengt op het gebied van mobiliteit en specifiek OV veel kennis en ervaring mee. Hij was de afgelopen negen jaar directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe, een dochterorganisatie van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Groningen. Daarvoor vervulde hij managementfuncties bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Flevoland en het Centrum Vernieuwing OV. Jan van Selm was in de jaren negentig als IPO-medewerker betrokken bij de ontwikkeling van de Wet Personenvervoer (Wp2000).

In DOVA werken de veertien decentrale OV-autoriteiten samen die in de Wp2000 zijn aangewezen: de twaalf provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Vervoerregio Amsterdam. Zij houden zich samen met de sectorpartners bezig met landelijke thema’s als OV-betalen, OV-aanboddata, open OV-informatie, sociale veiligheid in het OV, ketenmobiliteit/Mobility as a Service (MaaS) en landelijke OV-tarieven, producten en OV-indices, nodig om de jaarlijks benodigde prijsstijgingen te berekenen. De sectorpartners van DOVA zijn vervoerbedrijven, OV-consumentenorganisaties en de rijksoverheid.

Samenwerkingsverband DOVA is gehuisvest in de Utrechtse locatie van mobiliteitskennisplatform CROW. Het deelt daar zijn werklocatie met Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV), het Nationaal Datawarehouse OV (CROW-NDOV) en het fietsstimuleringsprogramma ‘Tour-de Force’. De gedeelde huisvesting draagt bij aan de synergie tussen de mobiliteitsprogramma’s van de decentrale overheden.

Meer informatie

Jan van Selm, T (06) - 50 50 77 70 

Scroll naar boven