Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Opstellen handreiking innovatiegericht inkopen

27-02-2018

CROW heeft aan Significant opdracht gegeven tot het opstellen van een handreiking ‘innovatiegericht inkopen’.

De opdracht is een vervolg op een, bij de provincies, lopend project waarin werd aangegeven dat de aanbestedingsregelgeving door opdrachtgevers en opdrachtnemers als knellend wordt ervaren en (nog) onvoldoende afgestemd is op de veranderde rol van de meer netwerkende en participerende overheid. De handreiking moet op een concrete en praktisch toepasbare wijze helpen hoe de ruimte in de (gewijzigde) Aanbestedingswet benut kan worden voor het innovatiegericht aanbesteden/inkopen.

Beleidsrelevantie en maatschappelijk draagvlak

Het toegepast krijgen van innovaties in de wegenbouw staat al langer bij verschillende partijen op de agenda. Innovaties zijn nodig om de grond-, weg- en waterbouw verder te verduurzamen en de maatschappelijke kosten van civieltechnische werken te verlagen. Verschillende aanbestedende diensten hebben hoge ambities uitgesproken op de gebieden innovatie en duurzaamheid.
Voor CROW is het van groot belang de eindgebruiker centraal te zetten en te betrekken bij het opstellen van de Handreiking. De handreiking wordt daarom opgesteld in een samnwerking van de werkgroep met afgevaardigden van diverse provincies, Significant en CROW. Het doel van deze werkgroep is om kennis en ervaringen met elkaar te delen en samen te verkennen wat de behoefte is wat betreft de inhoud van de handreiking.

De handreiking

Met de handreiking moeten provincies en overige aanbestedende diensten in staat worden gesteld op een effectieve wijze innovaties aan te besteden of in te kopen, en het voorbereidende proces goed te doorlopen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versnellen van de ontwikkeling en toepassing van infra-innovaties. Met behulp van praktijkvoorbeelden kan geïllustreerd worden wat passende middelen kunnen zijn voor een specifiek probleem (bijvoorbeeld de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog). De handreiking zal voor de zomervakantie beschikbaar zijn. Eventueel kunnen trainingen en cursussen het gebruik en het effect van de handreiking vergroten.

Scroll naar boven