Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW op Intertraffic

16-02-2018

Van 20 tot 23 maart staat CROW op Intertraffic. We hebben een inspirerend programma samengesteld waarbij elke dag een ander onderwerp in de schijnwerpers staat. De onderwerpen sluiten zo veel mogelijk aan bij de lezingen die in de Theater 1 en Theater 2 op de beursvloer worden gehouden. U kunt in onze stand in gesprek met de CROW-specialisten over de voor u meest relevante ontwikkelingen op dat specifieke deel van ons vakgebied. U vindt ons in hal 8 standnummer 08.616.

Dinsdag 20 maart Parkeerdag

Dit jaar worden de nieuwe CROW parkeerkencijfers gepubliceerd, samen met een handreiking om tot toekomstbestendige parkeernormen te komen. De reeds aangelegde parkeerplaatsen moeten onderhouden en beheerd worden. Van oudsher was dat een vanzelfsprekende dienst van de gemeente. Dat de gemeente deze dienst ook kan uitbesteden en hoe dat dan gaat, wordt nader uitgelegd aan de hand van onze publicatie Aanbesteden parkeerdiensten.

Mobility as a Service (MaaS) lijkt de oplossing voor veel mobiliteitsvraagstukken. Omdat elke reis vaak begint en eindigt met een voertuig, is parkeren een onlosmakelijk onderdeel van deze service. Velen spreken daarbij al van Parking as a Service (PaaS). Ook hierover kunt u met CROW-ers in gesprek.

Intertraffic


Woensdag 21 maart MaaSdag

MaaS is kansrijk, maar ook geen haarlemmerolie voor alle vraagstukken in het verkeer en vervoer. MaaS is een dienst die afhankelijk is van de kwaliteit en het naadloze samenspel tussen de verschillende modaliteiten. Zowel inhoudelijk als vervoerketen, maar ook wat betreft informatievoorziening en betalen. Alles moet naadloos en voor de reiziger, vlekkeloos zijn geregeld. Dat stelt eisen aan vervoerders, providers en zeker ook aan overheden. Welke randvoorwaarden moeten worden vervuld om MaaS tot een succes te maken? Wie is daarvoor aan zet? Welke samenwerking is nodig? Over deze vragen en de weg naar oplossingen gaan we in onze stand graag het gesprek met u aan.

Donderdag 22 maart Verkeersmanagementdag

Onlangs heeft CROW twee nieuwe verkeersmanagementrichtlijnen uitgebracht: één voor evenementenverkeer en één voor grootschalige bouwprojecten. Ten behoeve van het actueel houden van ons Handboek Verkeerslichtenregelingen volgen we de ontwikkelingen op het gebied van i-vri’s. Deze kennis delen we graag met u in de stand.

De partners uit het programma MaaS and More zijn in samenwerking met CROW de brochurereeks aan het samenstellen ter ondersteuning van de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van de iCentrale(s). De ‘i’ staat voor ‘intelligent en integraal’. In een iCentrale worden diverse activiteiten zoals bewaking en bediening van tunnels, bediening (op afstand) van bruggen en sluizen, (regionale) verkeerscentrales, stadstoezicht (veelal cameratoezicht centrales), crowdmanagement en parkeergarages slim gecombineerd en geïntegreerd met een mogelijke, afgestemde rolverdeling tussen publieke partijen en private dienstverleners. Met een iCentrale kan een wegbeheerder ook eenvoudiger besluiten het beheer in het publieke domein uit te besteden. Ga met onze deskundigen in gesprek over de toepassingsmogelijkheden.

Vrijdag 23 maart Autonoom vervoerdag

Niet alleen de vakbladen, maar ook andere kranten en tijdschriften besteden regelmatig aandacht aan de opkomst van het zelfrijdende voertuig. Vele professionals vragen zich daarbij af wanneer die voertuigen echt gemeengoed zullen zijn en wat dat gaat betekenen voor onder andere het wegontwerp en de mobiliteit. CROW volgt de ontwikkelingen op de voet en tracht deze zorgvuldig te vertalen in een mogelijk actieprogramma voor de provinciale en gemeentelijke verkeerskundigen. Zo is er vorig jaar een kennisdocument verschenen waarin een eerste inschatting wordt beschreven van mogelijke gevolgen voor het wegontwerp.

Zien wij u in hal 8 op stand 08.616?

Ga direct naar de website van Intertraffic

Scroll naar boven