CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Handreiking tenderkostenvergoeding: een update

03-12-2018

In een eerder artikel op onze site hebben we u al op de hoogte gebracht van actuele zaken rondom Beter Aanbesteden. Daarin kwam ook de handreiking tenderkostenvergoeding ter sprake. Inmiddels is hier een definitieve versie van overhandigd aan de Tweede Kamer.

Bekijk het eerdere artikel.

Over de handreiking

Beter Aanbesteden-regio NoordWest nam het initiatief voor de handreiking. Ook in dit geval is het de samenwerking tussen aanbestedende diensten en ondernemers die het eindresultaat mogelijk heeft gemaakt. Staatssecretaris Keijzer heeft de handreiking tenderkostenvergoeding op 15 oktober aan de Tweede Kamer gestuurd en hierover gesproken met de Tweede Kamer op 18 oktober tijdens het Algemeen Overleg Marktwerking en Mededinging.

Vergoeding afhankelijk van inzet

Proportionele offertekosten maken deel uit van het ondernemersrisico. Deze hoeven niet te worden vergoed door aanbestedende diensten. Dat is het uitgangspunt van de handreiking. Hoe meer inzet er gevraagd wordt van de ondernemer in verhouding tot de omvang van de opdracht of de kans deze te winnen, des te redelijker is het om een tenderkostenvergoeding te bieden.

Altijd maatwerk

Het juridisch kader uit de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit wordt weergegeven in deze handreiking. Daarnaast worden er kostenbeperkende maatregelen besproken die kunnen voorkomen dat een tenderkostenvergoeding aan de orde is. Is een vergoeding wel op zijn plaats, dan noemt de handreiking enkele uitgangspunten hiervoor. Uiteraard verschilt de hoogte van de vergoeding per branche of situatie. Het is altijd maatwerk. Wel biedt de handreiking een aantal voorbeelden. 

Kosten beperken of vergoeding bieden

Staatssecretaris Keijzer over de handreiking: “Disproportionele tenderkosten kunnen (MKB-)ondernemers belemmeren. Ondernemers lopen hierdoor kansen mis en tegelijkertijd loopt de overheid goede aanbiedingen mis. Aanbestedende diensten moeten ofwel voorkomen dat tenderkosten te hoog oplopen, ofwel een vergoeding bieden. Daarom ben ik de opstellers dankbaar voor de handreiking.”

Scroll naar boven