Tervisielegging nieuwe Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018

04-04-2018

CROW-publicatie 323 ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’ is herzien en aangepast tot de nieuwe ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018’. Gezien de wijzigingen en de waarde die de sector hecht aan de juistheid en bruikbaarheid van de publicatie, liggen de conceptdocumenten momenteel ter visie. Het is mogelijk om commentaar te geven op de conceptdocumenten tot en met 20 april 2018.

Tijdelijke cover Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018Door ervaring en gebruik in de praktijk is gebleken dat de 2013-versie op sommige punten nog niet altijd voldoende duidelijkheid gaf. Kortom: tijd voor een herziening. Om de catalogus nog beter aan te laten sluiten op de praktijk, zijn beeldmeetlatten, definities en meetinstructies verder verbeterd en waar nodig uitgebreid.
 
De ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018’ is tot stand gekomen door de samenwerking van vertegenwoordigers uit de sector. Zo waren er werkgroepen voor de onderdelen onkruid, gras en meetinstructies. Het succes van de nieuwe kwaliteitscatalogus en het werken met beeldkwaliteit valt of staat echter bij de wijze waarop de kwaliteitscatalogus gebruikt wordt. Daarom is de kwaliteitscatalogus 2018 opgesplitst in drie deelproducten:

  • De kwaliteitscatalogus 2018: Dit deelproduct bevat de beeldmeetlatten, definities en meetinstructies en verschijnt zowel digitaal als analoog in juni 2018;
  • De toelichting op de wijzigingen: Dit deelproduct bevat de argumentatie voor de wijzigingen in de beeldmeetlatten, definities en meetinstructies en verschijnt digitaal in juni 2018;
  • Handleiding beeldkwaliteit: Dit deelproduct beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe beeldkwaliteit in de praktijk toe te passen. Dit deelproduct verschijnt digitaal en verschijnt in het najaar van 2018).
 
De periode van tervisielegging is op 20 april verstreken. De 2018-editie wordt op dit moment definitief gemaakt en op 12 juni tijdens de Praktijkmiddag beeldkwaliteit gepresenteerd.

Scroll naar boven