Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

CROW-projectteam Wegen officieel uit de startblokken

18-04-2018

Op 9 april jl. is bij CROW de officiële aftrap gegeven voor de activiteiten van het projectteam Wegen. Deze zijn gericht op het opstellen van een zo uniform mogelijke eisenset voor wegen. Deze set wordt opgenomen in het Linked Data Platform van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB). Over enige tijd kunnen contractopstellers, zoals ingenieursbureaus, hierop inloggen en gebruikmaken van alle beschikbare geharmoniseerde en, waar echt noodzakelijk, specifieke eisen.

Snelweg2018 staat in het teken van het verder invullen van de wensen van de gebruikers van het PCB. De ontwikkeling van eisensets voor wegen en verkeersregelinstallaties heeft daarbij prioriteit.
 
Het projectteam dat de eisenset voor wegen gaat ontwikkelen, bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht. Als eerste stap is de projectopdracht van het kernteam zodanig uitgewerkt en afgekaderd dat er een goed bruikbare set van eisen kan worden ontwikkeld voor een duidelijk te definiëren wegvak van het gewenste type.
 
Een quickscan door CROW heeft laten zien dat de eisen die de diverse provincies tot nu toe hanteren, wat betreft vorm en mate van gedetailleerdheid grote verschillen vertonen. Tegelijk is duidelijk dat de eisen voor het overgrote deel dezelfde strekking hebben. Deze rode draad geeft vertrouwen dat er een hoge mate van uniformiteit kan worden bereikt, precies zoals het PCB beoogt. Daarnaast blijft er voor aanbestedende diensten ruimte om specifieke wensen toe te voegen, al is het doel dat dit er zo weinig mogelijk hoeven te zijn.
 
Het projectteam Wegen gaat de komende maanden intensief aan de slag met de ontwikkeling van de eisenset en de uitwerking van het proces. De lessen die hierbij worden opgedaan, zullen uiteraard worden benut bij de ontwikkeling van volgende eisensets.
 
Lees meer over PCB

Scroll naar boven