CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Hoe ziet een samensmelting van Openbaar vervoer en Doelgroepenvervoer eruit?

01-11-2017

Op 18 januari 2018 brengen we twee CROW-congressen samen in stadion de Kuip in Rotterdam: de “OV-Netwerkdag” en “Landelijk congres Doelgroepenvervoer”. De (mobiliteits)wereld verandert door zowel financiële als maatschappelijke ontwikkelingen: overheveling budgetten en bezuinigingen in een participatiesamenleving. Dit is het moment om deze twee werelden ook fysiek bij elkaar te brengen.

Netwerkdag Collectief Vervoer, OV-Netwerkdag, landelijke congres Doelgroepenvervoer

De Netwerkdag Collectief Vervoer brengt dit jaar sleutelfiguren uit het openbaar en publiek vervoer samen, met als doel door uitwisseling van kennis en inzichten het (doelgroepen)vervoer een innovatieve impuls te geven. De bijeenkomst is een samenspel van inspirerende keynotes, parallelsessies, talks en een netwerklunch.

Dagvoorzitter Judith de Bruin neemt beide werelden onder de loep en neemt de deelnemers mee in een wereld van co-creatie, community's en samenwerken. 

 Lees meer over de bijeenkomst op www.crow.nl/ndcv2018
  

Scroll naar boven