Waar vinden elektrisch rijden en deelauto's elkaar?

22-05-2017

Zowel elektrische auto's als het delen van auto's zijn ontwikkelingen in opkomst. De combinatie levert veel maatschappelijke voordelen op, maar is nog niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit een rapport opgesteld binnen de Green Deal Autodelen naar de kansen en belemmeringen van elektrisch autodelen. Elektrisch autodelen is op termijn kansrijk, omdat het goed mogelijk is dat elektrisch rijden doorbreekt. De deelauto wordt dan ‘vanzelf’ elektrisch. De grootste belemmeringen liggen op dit moment op het vlak van consumentengedrag en op het rond krijgen van de business case. Het rapport is mede mogelijk gemaakt door het INTERREG project SHARE-North en CROW-KpVV.

Dubbele gedragsverandering

De stap om te gaan autodelen is al best groot, gezien het nog relatief kleine aantal mensen dat dit al doet. Overgaan op elektrisch rijden is ook een forse stap. Elektrische deelautoconcepten zijn vooral interessant voor mensen die graag een elektrische auto willen rijden, maar de aanschaf te duur vinden. Door er een te delen wordt de elektrische auto, die in het gebruik juist heel goedkoop is, betaalbaar. Mensen die niets hebben met elektrische auto’s, of meestal grotere afstanden moeten afleggen, kiezen eerder een conventionele auto omdat ze weten hoe deze werkt.

Autodelen is al heel milieuvriendelijk

Deelauto’s dragen bij aan een beter milieu, ook als ze niet elektrisch zijn. De grootste baat van autodelen is namelijk de omslag van autobezit naar –gebruik. Autodelers maken hun keuze voor autogebruik bewust. Zij leggen daardoor gemiddeld minder autokilometers af. Bovendien zijn deelauto’s altijd al minder belastende voertuigmodellen.

Transitiepad naar elektrisch autodelen

De verwachting is dat op termijn de kosten van elektrische auto’s gaan dalen, de actieradius zal toenemen, er meer snelladers zullen komen en meer mensen elektrisch rijden gaan omarmen. De business case voor elektrisch delen komt dan eerder binnen handbereik. Wanneer overheden elektrisch rijden en autodelen onafhankelijk van elkaar stimuleren, gaan deze twee ontwikkelingen elkaar zeker vinden. Het is hierbij goed om elektrisch delen te stimuleren, maar niet op te leggen. 

Bekijk kosteloos het rapport

Scroll naar boven