CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

TIS: Technische inspectie services

27-05-2013

CROW heeft het beheer van de Erkenningsregeling Technische Inspectie Services (TIS) overgedragen aan IKOB-BKB. TIS is een keurmerk voor de B&U-en de gww-sector.

Het TIS-concept werd in eerste instantie ingezet  voor het onafhankelijk toetsen van de constructieve veiligheid van kunstwerken in de infrastructuur. Sinds die tijd heeft het TIS-concept echter een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en nu wordt het ingezet over de volledige breedte van het bouwbesluit.

TIS-Erkenningsregeling verbreed

De TIS-branche anticipeert daarop door de scope van de TIS-Erkenningsregeling  te verbreden naar de Burger- & Utiliteitsbouw. Daarmee is TIS nu aanvaard als een onafhankelijk kwaliteitsborginginstrument in zowel  de Infra- als de Utiliteitsbouw  om de kwaliteit van het bouwwerk zeker te stellen. Deze bouwbrede acceptatie van het TIS-concept leidde ertoe dat CROW enige tijd geleden besloten heeft dat zij niet meer de aangewezen partij is als eigenaar/beheerder voor een verdere doorgroei van de Erkenningsregeling .

Overgedragen aan IKOB-BKB

In goed overleg tussen CROW, het College van Deskundigen, de Branchevereniging TIS en IKOB-BKB is overeengekomen dat de regeling en het toekomstige beheer overgedragen worden aan IKOB-BKB. Het College stuurde naar aanleiding van de overdracht een bedankbrief aan CROW.

Het College van Deskundigen zal in beginsel in de bestaande samenstelling als College vanuit IKOB-BKB gaan functioneren. Dhr. M. Daatselaar zal de rol van secretaris van het College overnemen.
De lopende erkenningsovereenkomsten worden integraal overgenomen door IKOB-BKB.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over deze overdracht van de regeling kunt u contact opnemen met dhr. Daatselaar: daatselaaar@ikobbkb.nl of 06-130 474 92.

Scroll naar boven