Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Nieuwe kencijfers voor aantal laadpalen bieden richtlijn voor gemeentelijk parkeerbeleid

11-05-2017

Gemiddeld één procent van alle openbare parkeerplaatsen moet een laadpaal voor elektrische voertuigen hebben. Zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van overheid, marktpartijen en kennisinstituten (waaronder CROW). Het onafhankelijke Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) presenteert eind mei 2017 de resultaten in de vorm van Kencijfers.

Benodigde aantal laadpalen afhankelijk van type locatie

Het exacte benodigde aantal laadpalen hangt af van het type locatie en het laadgedrag van elektrisch rijders. Het laadgedrag van bewoners blijkt hierbij leidend te zijn voor het bepalen van de behoefte voor het aantal benodigde laadpalen. Woonwijken zijn daarom het belangrijkste locatietype waar inzicht in deze behoefte nodig is. Alle wijken in Nederland zijn in te delen naar vier wijktypen, met elk een kenmerkend laadgedrag en behoefte. De kencijfers bieden gemeenten een richtlijn voor de inrichting van een gebied, parkeerbeleid die het aantal benodigde laadpalen per wijktype weergeeft. Deze richtlijn kan vervolgens worden omgezet in beleid om elektrisch vervoer te stimuleren. Deze richtlijn bestaat nog niet. Tot nu toe plaatsten de meeste gemeenten laadpalen wanneer daarvoor een aanvraag werd gedaan door een elektrisch rijder. De kencijfers geven inzicht in de behoefte en plaatsen van laadinfrastructuur kan voortaan proactief.

Model biedt zekerheid voor behoefte aan laadpalen

Niet eerder was er een model dat gemeenten en marktpartijen inzicht biedt in het aantal benodigde laadpalen per locatie. Dit inzicht helpt het maken van efficiënt beleid ten aanzien van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Een goede en efficiënte laadinfrastructuur kan invloed hebben op de groei van elektrisch vervoer in Nederland. Het aanbod moet immers aan de vraag voldoen, maar ook optimaal bewoners, bezoekers en werknemers bedienen. Het model wordt verder ontwikkeld en verfijnd. In de toekomst kunnen gemeenten dan bijvoorbeeld met parameters het effect van (gewijzigd) beleid droog testen.

Achtergrond onderzoek en betrokken partners

Eind mei 2017 publiceert NKL samen met haar projectpartners CROW, ENGIE, Gemeente Den Haag, Goudappel Coffeng, HvA en Over Morgen de Kencijfers laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Meer over het onderzoek en de betrokken partijen leest u in het volledige artikel.

Ondertussen zijn de nieuwe kencijfers gepubliceerd als onderzoeksverslag
 

Scroll naar boven